Alcatel-Lucent – aplikacje NFV dla sieci mobilnych

Finanse i gospodarka

Alcatel-Lucent wprowadza pakiet wirtualizowanych funkcji sieciowych, umożliwiają operatorom dokonanie przełomowego kroku w rozwoju mobilnych usług ultra-szerokopasmowych.

Alcatel-Lucent wprowadza pakiet wirtualizowanych funkcji sieciowych, umożliwiają operatorom dokonanie przełomowego kroku w rozwoju mobilnych usług ultra-szerokopasmowych.

Alcatel-Lucent wytycza ambitną ścieżkę rozwoju infrastruktury wirtualizowanych funkcji sieciowych (NFV) takich jak wirtualne sieci EPC, IMS i LTE RAN, które pozwalają operatorom sieci mobilnych podnieść wydajność, szybciej reagować na zmieniające się warunki i zwiększać innowacyjność przedsiębiorstw.

Alcatel-Lucent (Euronext Paris i NYSE: ALU) prezentuje nową ofertę aplikacji NFV dla sieci mobilnych - evolved packet core (EPC), multimedialnych podsystemów IP (IMS) oraz radiowych sieci dostępowych (RAN) - i wprowadza je do chmury. Zapewniają one operatorom wysoką skalowalność, zwiększoną efektywność i poszerzenie oferty o innowacyjne usługi, jednocześnie gwarantując możliwość szybkiego wdrażania rozwiązań na szeroką skalę i ułatwiając wchodzenie na nowe rynki.

Portfolio rozwiązań NFV Alcatel-Lucent łączy zaawansowane rozwiązania technologiczne z możliwościami, jakie stwarza chmura umożliwiając klientom bezpieczne i wygodne przejście przez skomplikowany proces wirtualizacji. Firma współpracuje obecnie z 20 operatorami, którzy rozpoczynają wdrażanie rozwiązań NFV w swoich sieciach.

Podczas Mobile World Congress Alcatel-Lucent oraz China Mobile wspólnie zaprezentują możliwości transmisji audio-video wykorzystującej wirtualizowany podstawowego moduł przetwarzania cyfrowego (BBU) LTE RAN oraz wirtualizowany EPC przeniesione do chmury za pomocą CloudBand 2.0 - platformę NFV drugiej generacji. Na stoisku Alcatel-Lucent prezentowane będzie portfolio rozwiązań NFV oferowanych przez firmę.

Technologia NFV staje się coraz atrakcyjniejsza dla operatorów usług mobilnych,  ze względu na tempo i łatwość wdrażania innowacji, przy optymalnym zwrocie z inwestycji w infrastrukturę all-IP taką jak LTE. NFV pozwala także na automatyzację sieci i efektywne wykorzystanie zasobów niezbędnych dla - dostosowanego do aktualnych potrzeb - skalowania usług. Do jej zalet należy także wsparcie optymalizacji świadczenia usług takich jak: voice-over-LTE (VoLTE), komunikacja web w czasie rzeczywistym (Web RTC), bezpieczna komunikacja dla przedsiębiorstw i komunikacja M2M (machine-to-machine). Dodatkowo wdrożenie rozwiązań NFV skraca czas i redukuje koszty wprowadzenia usług na rynek.

Podczas Technology Symposium w listopadzie ubiegłego roku, przedstawiciele Alcatel-Lucent nakreślili wizję transformacji chmury nakierowaną na zwiększenie wydajności, niezawodności i skalowalności przy użyciu otwartych wirtualizowanych sieci klasy operatorskiej i przemysłowej. Obecnie firma prezentuje ofertę wirtualizowanych rozwiązań dla operatorów sieci mobilnych, opracowanych zgodnie z modelem rozdzielenia oprogramowania operacyjnego od bazy sprzętowej. W skład nowego portfolio wirtualizowanych produktów wchodzą:

  • Wirtualizowane rozwiązanie sieci rdzeniowej (virtualzied Evolved Packet Core - vEPC), które służy do automatyzacji procesu weryfikacji tożsamości, zarządzania kontami abonentów i udostępnianymi im usługami, a także do zapewniania na masową skalę dostępności usług w sieci operatora oraz w internecie, gwarantując jakość i wydajność spełniającą oczekiwania klientów. Rozwiązanie vEPC firmy Alcatel-Lucent oparte jest na oprogramowaniu, które sprawdziło się już w sieciach największych operatorów sieci mobilnych na świecie. Firma prowadzi obecnie pięć pilotażowych wdrożeń vEPC u klientów.
  • virtualized IMS (vIMS) solution (vIMS) to platforma komunikacyjna w chmurze, oferująca bogaty zbiór usług multimedialnych za pośrednictwem sieci IP. Platforma vIMS Alcatel-Lucent korzysta z nowych, otwartych technologii dla chmury, zachowując wysoką wydajność pracy, potwierdzoną we wdrożeniach w największych sieciach telekomunikacyjnych, w których gwarantuje stuprocentową dostępność usług. Rozwiązanie Alcatel-Lucent vIMS jest już wdrażane w sieciach klientów, a firma prowadzi ponadto osiem wdrożeń pilotażowych.
  • Portfolio wirtualizowanych rozwiązań RAN: wirtualizowany kontroler RNC (Radio Network Controller) oraz wirtualizowany pilotaż dla sieci LTE i sieci RAN LTE-Advanced. Komponenty LTE wykorzystują oprogramowanie Alcatel-Lucent zaimplementowane u ośmiu z dziesięciu największych operatorów sieci komórkowych, a także zaawansowane algorytmy łączności bezprzewodowej opracowane przez Bell Labs.

W celu zmaksymalizowania wydajności rozwiązania oprogramowanie funkcjonalne musi być zainstalowane, zarządzane, harmonizowane i optymalizowane  w obrębie  chmury. Alcatel-Lucent wykorzystuje platformę NFV CloudBand 2.0 w laboratorium Cloud Innovation Centre w Naperville w Stanach Zjednoczonych do wdrażania wirtualizowanych aplikacji. Wersja 2.0 platformy posiada usprawnienia umożliwiające lepszą kontrolę sieci, współpracę z większą liczbą standardowych technologii oraz pakiet wirtualizowanych funkcji sieciowych. CloudBand 2.0 jest też zintegrowany z platformą VSP opracowaną przez Nuage Networks - producenta rozwiązań SDN, należącego do Alcatel-Lucent. Rozwiązania SDN (Software Defined Networking) Nuage Networks to innowacyjne i spełniające najwyższe standardy zautomatyzowane, programowalne i szybko reagujące sieci do obsługi aplikacji telekomunikacyjnych i IT.

Rozwiązania Alcatel-Lucent są zgodne z wytycznymi Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Firma realizuje obecnie trzy zamówienia na sieci CloudBand NFV i prowadzi 10 równoległych pilotaży. Podpisała również cztery kontrakty na dostarczenie rozwiązań SDN Nuage Networks. Alcatel-Lucent angażuje się w działania przyspieszające rozwój NFV, poprzez aktywne uczestnictwo w pracach rady doradczej ds. technologii NFV przy ESTI oraz tworzenie CloudBand Ecosystem Program. Alcatel-Lucent wspiera również klientów we wdrażaniu rozwiązań NFV, oferując rozbudowany pakiet usług eksperckich na każdym etapie procesu.

Cytaty

Caroline Chappell, Starszy Analityk, Heavy Reading powiedziała: "Argumenty przemawiające za wdrażaniem technologii NFV przez operatorów sieci mobilnych są bardzo solidne. W połączeniu z rozwiązaniami SDN, NFV umożliwi im szybsze i bardziej elastyczne udostępnianie nowych usług, co będzie mieć pozytywny wpływ na zyski i możliwość ekspansji na nowe rynki. NFV pojawia się w dobrym momencie, gdy operatorzy przenoszą swoje usługi do sieci LTE i poszukują nowych sposobów na pełne wykorzystanie potencjału tej technologii. Jednocześnie należy pamiętać, że wirtualizowane funkcje sieciowe w systemach LTE muszą zachować funkcjonalność i wysokie standardy wydajności swoich odpowiedników w sieciach tradycyjnych. Wdrażanie rozwiązań NFV stanowi także okazję dla operatorów do ponownego przeanalizowania sposobu eksploatacji sieci i obniżenia kosztów operacyjnych. Firma Alcatel-Lucent jest ekspertem w kwestii rozwiązań NFV i jest w stanie wesprzeć operatorów mobilnych w ich drodze do technologii NFV."

Marcus Weldon, Główny Dyrektor Techniczny (CTO) Alcatel-Lucent i Prezes Bell Labs powiedział: "Każdy z operatorów mobilnych ma odmienne priorytety i w zależności od konkretnych celów biznesowych oraz poziomu przygotowania sieci wybiera swoją własną drogę do wdrożenia rozwiązań NFV. Bazując na naszym doświadczeniu w dziedzinie IP, stworzyliśmy pionierską, otwartą architekturę SDN i NFV, która łączy w sobie atuty IP i IT w ramach najwyższej klasy zintegrowanego rozwiązania sieciowego w chmurze przeznaczonego dla firm operatorskich. Duże tempo inwestycji w dziedzinie wirtualizowanych aplikacji telekomunikacyjnych, platforma CloudBand 2.0 i dokonania Nuage Networks na polu rozwiązań SDN są dowodem na to, że dysponujemy wszelkimi narzędziami potrzebnymi, aby wspomóc operatorów w budowie otwartych, elastycznych i wydajnych środowisk chmury w sposób odpowiadający ich indywidualnym potrzebom."

Źródło: Alcatel-Lucent

Udostępnij artykuł: