Aleksander Galos

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej Niezależny Członek ING Bank Śląski S.A.

Sekretarz Rady Nadzorczej Niezależny Członek ING Bank Śląski S.A.

Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku.Pan Aleksander Galos spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Udostępnij artykuł: