Aleksander Kutela

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny Członek Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A.

Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku.

Pan Aleksander Kutela spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Udostępnij artykuł: