Aleksandra Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Kadry

7 sierpnia 2014 r. głosami nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu ARP S.A. powołana została Aleksandra Magaczewska. Do tej pory pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa pełniąc obowiązki dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Nowa prezes ARP S.A. rozpocznie swe zadania od aktualizacji celów strategicznych spółki na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności.

7 sierpnia 2014 r. głosami nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu ARP S.A. powołana została Aleksandra Magaczewska. Do tej pory pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa pełniąc obowiązki dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Nowa prezes ARP S.A. rozpocznie swe zadania od aktualizacji celów strategicznych spółki na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności.

- Istotnym filarem nowej strategii będzie innowacyjność, choć nadal ważne pozostaną działania związane z pomocą publiczną i restrukturyzacją. Jednak ze względu na specyficzny charakter i posiadane zasoby, Agencja będzie aktywnie włączać się w obecną politykę Ministerstwa Skarbu Państwa, którego priorytetem jest budowanie wartości i konkurencyjności polskich spółek poprzez innowacje - podkreśla prezes ARP S.A. Aleksandra Magaczewska.

Dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. bardzo ważne jest  efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych, które powinno doprowadzić do stworzenia stabilnego ekosystemu wsparcia działającego na potrzeby innowacji w polskim przemyśle.

- Chciałabym, aby ARP S.A. stała się partnerem w obszarze innowacji również dla spółek Skarbu Państwa. Jestem przekonana, że wspólne działania, wykorzystanie posiadanych potencjałów oraz dobra współpraca pomiędzy ARP S.A., spółkami Skarbu Państwa, MŚP i środowiskiem naukowym zaowocuje powstaniem, adaptacją, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych produktów i usług, które z powodzeniem będą konkurować na zagranicznych rynkach - dodała Aleksandra Magaczewska.

Aleksandra Magaczewska przez 11 lat związana była z Ministerstwem Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami z sektora hutniczego i górniczego oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Następnie jako dyrektor Departamentu Górnictwa odpowiadała za pomoc publiczną dla spółek górniczych. Brała udział w tworzeniu Polskich Hut Stali S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Od początku  2012 r. pracowała w  Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Sprawowała tam nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami skarbu państwa, m.in. LOT S.A., spółkami sektora zbrojeniowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Obecnie przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU S.A., wcześniej Kompanii Węglowej S.A., PERN "Przyjaźń" S.A.,  KGHM Polska Miedź S.A.  oraz członkini rad nadzorczych spółek: Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A., GRABINEX Sp. z o.o., Centrum Informatyki Sp. z o.o.

Jest absolwentką prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Źródło: www.arp.com.pl

Udostępnij artykuł: