Alicki Piotr

A

Piotr Alicki - wiceprezes zarządu Pekao Banku Polskiego, dyrektor Departamentu IT w Banku Pekao S.A. i w Pomorskim Banku Kredytowym S.A., członek Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej i Komitetu ds. Systemu Płatniczego przy ZBP, przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP, członek Rady dyrektorów Visa Europe.

Piotr Alicki - wiceprezes zarządu Pekao Banku Polskiego, dyrektor Departamentu IT w Banku Pekao S.A. i w Pomorskim Banku Kredytowym S.A., członek Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej i Komitetu ds. Systemu Płatniczego przy ZBP, przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP, członek Rady dyrektorów Visa Europe.

Udostępnij artykuł: