Alimenciarze nie płacą ani na co dzień, ani od święta. W rejestrze dłużników prawie 307,6 tys. niesolidnych rodziców

Finanse osobiste

Świąteczna atmosfera nie udziela się każdemu. Większości rodziców niepłacących alimentów nie przeszkadza brak kontaktu z dzieckiem w Boże Narodzenie. Nie zamierzają nawet kupić im prezentu, jeśli już zdobywają się na spotkanie i upominek to częściej przy okazji urodzin dziecka niż Gwiazdki. Tak w skrócie wygląda obraz polskiego dłużnika alimentacyjnego – wynika z badania przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor. Do Rejestru Dłużników BIG wpisanych jest obecnie prawie 307,6 tys. niesolidnych rodziców. Łączna zaległość z tytułu nie opłaconych alimentów przekroczyła 11,8 mld zł.

Pieniądze leżące na dokumentach z napisem: alimenty
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Świąteczna atmosfera nie udziela się każdemu. Większości rodziców niepłacących alimentów nie przeszkadza brak kontaktu z dzieckiem w Boże Narodzenie. Nie zamierzają nawet kupić im prezentu, jeśli już zdobywają się na spotkanie i upominek to częściej przy okazji urodzin dziecka niż Gwiazdki. Tak w skrócie wygląda obraz polskiego dłużnika alimentacyjnego – wynika z badania przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor. Do Rejestru Dłużników BIG wpisanych jest obecnie prawie 307,6 tys. niesolidnych rodziców. Łączna zaległość z tytułu nie opłaconych alimentów przekroczyła 11,8 mld zł.

Łączna zaległość z tytułu nie opłaconych alimentów przekroczyła 11,8 mld zł #alimenty @BIGInfoMonitor

Czterech na pięciu niepłacących alimentów rodziców nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem – wynika z badania „Społeczne spojrzenie na dłużników alimentacyjnych” przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor wśród osób, które nie otrzymują zasądzonych świadczeń. Najczęstszą przyczyną braku kontaktów jest po prostu niechęć – takiej właśnie odpowiedzi udzieliło aż 77 proc. ankietowanych. Zdarza się też, że samo dziecko nie chce spotykać się z rodzicem, ale tych wskazań jest niewiele, bo około 8 proc. Są też rodzice, którzy mają zakaz sądowy kontaktowania się z dzieckiem, według badania prawie 5 proc.Jeśli już rodzic chce zobaczyć się z dzieckiem czy z nim porozmawiać, to zdarza się to sporadycznie, przy większych okazjach takich jak urodziny czy święta – postępuje tak co trzeci rodzic, a co czwarty utrzymuje kontakt z potomkiem rzadziej niż raz w tygodniu. W niemal dwóch trzecich przypadków są to zarówno rozmowy przez telefon jak i spotkania (63 proc.). Co piąty rodzic (22 proc.) ogranicza się wyłącznie do telefonów.

Finanse to trudny temat, mimo tego 57 proc. niealimentowanych dzieci wie, że ich drugi rodzic nie płaci. Jeśli nie są o tym informowane przez zajmujących się nimi opiekunów, to najczęściej dlatego, że są zbyt małe (70 proc.). Co czwarty rodzic nie mówi jednak o tym „głośno”, bo nie chce sprawiać dziecku dodatkowych przykrości.Dlaczego dziecko nie wie o tym, że rodzic nie płaci alimentów?alimenty i święta.pngŹródło: BIG InfoMonitor- W okresie Świąt Bożego Narodzenia problem niepłaconych długów alimentacyjnych jest szczególnie nagłaśniany, ale zjawisko to jest permanentne. Dane BIG InfoMonitor pokazują, że mimo wysiłków podejmowanych przez wiele stron i coraz większego społecznego ostracyzmu, liczba dłużników alimentacyjnych wciąż jest bardzo wysoka. W naszym rejestrze obecnie wpisanych jest 306,7 tys. osób – Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor.

Tylko co czternaste dziecko otrzymuje coś na Gwiazdkę zamiast alimentówW przeprowadzanym badaniu zapytaliśmy też czy zdarzały się sytuacje w których rodzic niepłacący alimentów dał jednak dziecku pieniądze lub prezent. Trzy czwarte ankietowanych wskazało, że nie. Jeśli jest inaczej, to wówczas częstszą okazją są urodziny - 14 proc. niż Gwiazdka – 7 proc.alimenty i święta 2.png Źródło: BIG InfoMonitorDłużnik alimentacyjny najczęściej kupuje zabawki – 42 proc. i ubrania – 38 proc., co piąty żywność, a co ósmy przybory szkolne. Nieliczni rodzice wspierają dzieci kupując im sprzęt elektroniczny czy opłacając wyjazdy wakacyjne i zimowe – po niecałe 16 proc. Według ankietowanych dłużnicy alimentacyjni w ogóle nie przykładają ręki do opłacania dzieciom korepetycji, przedszkola, żłobka ani czesnego za studia.

Częściej w święta z mamą niż tatą na Śląsku i Mazowszu

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor - 95 proc. niepłacących rodziców to ojcowie. Znalazło to odzwierciedlenie wśród osób nieotrzymujących alimentów, które wzięły udział w badaniu „Społeczne spojrzenie na dłużników alimentacyjnych”. Wśród ankietowanych, tylko 1 proc. stanowili panowie nieotrzymujący alimentów.W sumie na koniec listopada BIG InfoMonitor odnotował w swojej bazie prawie 307,6 tys. dłużników alimentacyjnych, z których większość nie płaci od lat. W największym stopniu problem ten dotyka Śląska – 38 325 niepłacących rodziców, Mazowsza – 33 198, Dolnego Śląska – 30 902 dłużników oraz  Wielkopolski z liczbą 23 153 niezainteresowanych płaceniem rodziców. Średnio na jednego przypada 38 374 zł zaległości. Łącznie jest to ponad 11,8 mld zł.Badanie „Społeczne spojrzenie na dłużników alimentacyjnych” zostało przeprowadzone przez BIG InfoMonitor na grupie 356 internautów, grudzień 2018 r.

Źródło: BIG InfoMonitor

Udostępnij artykuł: