Alior Bank: 250 milionów zł kredytów dla start-upów w ramach Programu ramowego CIP

Bankowość / Polecamy / Relacje

Brak historii kredytowej - to jeden z największych problemów nowopowstałych firm. Pomostem pomiędzy bankami a start-upami mogą być instrumenty gwarancyjne, przydzielane bankom w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Do grona banków oferujących produkty kredytowe z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dołączył ostatnio Alior Bank. 17 grudnia ubiegłego roku bank ten podpisał umowę z EFI w sprawie udzielenia gwarancji, a 29 kwietnia br. rozpoczęła się sprzedaż nowych produktów kredytowych.

Brak historii kredytowej - to jeden z największych problemów nowopowstałych firm. Pomostem pomiędzy bankami a start-upami mogą być instrumenty gwarancyjne, przydzielane bankom w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Do grona banków oferujących produkty kredytowe z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dołączył ostatnio Alior Bank. 17 grudnia ubiegłego roku bank ten podpisał umowę z EFI w sprawie udzielenia gwarancji, a 29 kwietnia br. rozpoczęła się sprzedaż nowych produktów kredytowych.

Finansowanie realizowane jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). W ramach CIP udzielane są gwarancje na rozmaite formy finansowanie młodych przedsiębiorstw, nieposiadających historii kredytowej - od kredytów obrotowych na bieżącą działalność poprzez kredyty inwestycyjne aż po leasing. Do tej pory w całej Unii z produktów gwarantowanych środkami CIP skorzystało ponad 312 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z niemal wszystkich segmentów rynku - od wytwórczości poprzez handel, usługi i rzemiosło a na gastronomii i transporcie kończąc. Łączna suma udzielonych kredytów przekroczyła kwotę 17,4 miliarda euro. Warto podkreślić, że znaczną część tego finansowania stanowią kredyty -jedynie jedna czwarta wszystkich środków przeznaczona została na gwarancje dla umów leasingu. Około pół miliarda euro środków z CIP trafiło już do 6 tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy skorzystali z finansowania z gwarancjami CIP. Teraz na rynek trafia kolejne 250 milionów euro - taki jest limit kredytów z gwarancją, oferowanych przez Alior Bank.

140429.sniadanie.prasowe.01.600x400Fot. ZBP

Do wyboru są dwa kredyty: Biznes Start Obrotowy oraz Biznes Start Inwestycyjny. Obydwa produkty dostępne są wyłącznie dla firm działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na chwilę obecną nie przewiduje się finansowania start-upów będących spółkami kapitałowymi. Pomimo, że produkty dedykowane są nowopowstającym firmom, ich właściciele muszą wykazać się odpowiednim doświadczeniem profesjonalnym w branży, będącej przedmiotem działalności firmy - na przykład w formie zatrudnienia w tej samej branży lub wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach kredytu obrotowego można uzyskać maksymalnie 50 tysięcy złotych, a inwestycyjnego - dwa razy tyle. Dodatkowe korzyści - firma nie musi posiadać zabezpieczenia materialnego, a w przypadku kredytu inwestycyjnego finansowanie może objąć nawet 100% inwestycji.

140506.programy unijne ALEBANK 01.600x535

Naszym celem jest wystąpienie w nowym segmencie rynku i pozyskanie nowych klientów. Chcemy uzupełnić naszą ofertę finansowania o kolejny segment - w tym przypadku startupów. Będzie to nowy instrument wsparcia dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą - potwierdził Maciej Surdyk, Koordynator ds. Programu CIP ze strony Alior Banku.

Nowa forma kredytowania jest instrumentem bezpieczny dla banku: aż 75% udzielonego kredytu gwarantowane jest ze środków EFI. Dlatego z kredytu mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność.

Program CIP to tylko jeden z ramowych programów unijnych, przewidujących gwarancje dla finansowania przedsiębiorczości. Pełną informację na temat realizowanych aktualnie programów uzyskać można w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich. Punkt został utworzony na podstawie uchwały Rady Ministrów i przez siedem lat występował pod nazwą Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Obecnie KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą zarówno dla banków uczestniczących w programach, jak i samych przedsiębiorców - głównych beneficjentów wspólnotowych instrumentów finansowych.

Obok realizowanych obecnie programów CIP, Europejski Instrument Finansowy Progress oraz Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji Krajowy Punkt Kontaktowy będzie obsługiwać również nowe instrumenty finansujące na lata 2014 - 2020:

  • COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP
  • Horyzont 2020 - program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji
  • Program na rzecz przemian i innowacji społecznych "EaSI"
  • Program "Kreatywna Europa" na rzecz sektorów kultury i kreatywnego

140506.programy unijne ALEBANK.02.600x422Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: