Alior Bank: Fitch utrzymał rating banku, podniósł perspektywę

Z rynku

Fitch Ratings utrzymał na poziomie BB długoterminowy rating Alior Banku, zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną, poinformował bank.

#Fitch Ratings utrzymał na poziomie BB długoterminowy #rating Alior Banku, zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną #AliorBank #banki

– Na zmianę perspektywy banku wpływ miała między innymi poprawa wskaźników rentowności (w stosunku do zakładanego ryzyka) oraz bardziej dojrzały i sprawdzony model biznesowy – czytamy w komunikacie.

Pełna ocena ratingowa nadana przez agencję prezentuje się następująco:
1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term Foreign Currency IDR): BB, perspektywa pozytywna
2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term Foreign Currency IDR): B
3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): BBB+(pol), perspektywa pozytywna
4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): F2(pol)
5. Viability Rating (VR): bb
6. Rating wsparcia (Support Rating): 5
7. Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor): ‘No Floor’, dodano.

Co oznacza rating krajowy BB?

Rating krajowy BB oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje wyższe ryzyko w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce. Wywiązanie się ze zobowiązań finansowych jest obarczone niepewnością, a zdolność do terminowej spłaty pozostaje w większym stopniu narażona na niekorzystne zmiany ekonomiczne w czasie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: