Alior Bank: Mikołaj Handschke oddelegowany z Rady Nadzorczej na stanowisko wiceprezesa

Kadry

Rada nadzorcza Alior Banku oddelegowała Mikołaja Jerzego Handschke, członka rady nadzorczej, do wykonywania od 21 grudnia 2020 r. do 20 marca 2021 r. czynności wiceprezesa zarządu banku odpowiedzialnego za obszar finansów, podał bank.

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Rada nadzorcza Alior Banku oddelegowała Mikołaja Jerzego Handschke, członka rady nadzorczej, do wykonywania od 21 grudnia 2020 r. do 20 marca 2021 r. czynności wiceprezesa zarządu banku odpowiedzialnego za obszar finansów, podał bank.

Mikołaj Handschke to absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku finanse i bankowość. Jest doktorem nauk ekonomicznych, podano w komunikacie.

W latach 2016-2017 członek rady nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Od roku 2017 członek rady nadzorczej Alior Banku, w której pełni funkcję członka komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń, komitetu ds. ryzyka oraz komitetu ds. strategii i rozwoju banku, podano również.

Agnieszka Nogajczyk-Simeonow złożyła rezygnację z pełnionej funkcji

Wczoraj Alior Bank poinformował, że Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, która pełniła funkcję członka zarządu, wiceprezes banku, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

Czytaj także: Agnieszka Nogajczyk-Simeonow zrezygnowała ze stanowiska wiceprezesa Alior Banku >>>

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: