Alior Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2021 rok

Z rynku

Alior Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2021 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 31 maja.

Alior Bank - Oddział w Gdańsku
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)

Alior Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2021 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 31 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2021 rok w łącznej kwocie 439 292 863,06 zł przeznaczony zostanie w następujący sposób:

1) przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), części zysku w kwocie 437 052 248,79 zł,
2) przeznaczenie na kapitał zapasowy niepodlegającego podziałowi zysku Kasy Mieszkaniowej banku w kwocie 2 240 614,27 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Czytaj także: Alior Bank: 169,17 mln zł zysku netto w I kw. 2022 roku; w kolejnych kwartałach poprawa wyniku prowizyjnego?

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: