Alior Bank nie wypłaci dywidendy za 2017 rok

Z rynku

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok, podała spółka.

Akcjonariusze @AliorBankSA zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok #dywidenda #AliorBank

"Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2017 rok, w łącznej kwocie 538 894 624,58 zł przeznaczony zostanie w następujący sposób: - pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z końcowego rozliczenia zysku na okazyjnym nabyciu wydzielonej części Banku BPH w wysokości 43 051 209,19 zł; - przeznaczenie pozostałej części zysku w wysokości 495 843 415,39 na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności kasy mieszkaniowej w kwocie 5 819 468,26 zł" - czytamy w tekście uchwały.Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: