Alior Bank nie wypłaci dywidendy za 2019 r.

Z rynku

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 288,61 mln zł w całości na kapitał zapasowy oraz na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 288,61 mln zł w całości na kapitał zapasowy oraz na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze @AliorBankSA zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 288,61 mln zł w całości na kapitał zapasowy oraz na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych #AliorBank

"Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2019 rok, w łącznej kwocie 288 606 845,42 zł przeznaczony zostanie w następujący sposób:
• przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), kwoty 282 337 247,76 zł,
• przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku z działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 6 269 597,66 zł [...] na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Czytaj także: Alior Bank: sześciu członków rady nadzorczej złożyło rezygnację >>>

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Jego największym akcjonariuszem (31,93% udziału w kapitale zakładowym) jest Grupa PZU.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: