Alior Bank: obniżka stóp procentowych spowoduje spadek wyniku netto grupy o ok. 75-85 mln zł kwartalnie

Z rynku

Alior Bank szacuje, że obniżka stóp proc. spowoduje spadek wyniku netto grupy o ok. 75-85 mln zł kwartalnie - podał bank w komunikacie.

Alior Bank - Oddział w Gdańsku
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)

Alior Bank szacuje, że obniżka stóp proc. spowoduje spadek wyniku netto grupy o ok. 75-85 mln zł kwartalnie - podał bank w komunikacie.

.@AliorBankSA: wskaźniki płynności banku utrzymują się na wysokich, bezpiecznych poziomach #AliorBank #StopyProcentowe #RPP

"W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej (...) o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,0 pkt. proc. tj. do poziomu 0,50 proc. oraz w związku z decyzją NBP o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc., Zarząd Banku informuje, iż spowodują one łącznie obniżenie wyniku netto Grupy Kapitałowej Banku o około 75-85 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,51-0,58 pkt. proc. p.a." - napisano w komunikacie Alior Banku.

Wskaźniki płynności banku na bezpiecznych poziomach

Bank podał, że wskaźniki płynności banku utrzymują się na wysokich, bezpiecznych poziomach. Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: RPP znowu tnie stopy procentowe >>>

Ze względu na już obserwowane i dalej prognozowane zmniejszenie aktywności gospodarczej w Polsce, bank spodziewa się ograniczenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i, co za tym idzie, niższej sprzedaży produktów finansowych.

"Bank w dalszym ciągu planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację strategii "Więcej niż bank" - napisano w komunikacie.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: