Alior Bank powołał Centra Korporacyjne dla dużego biznesu

Z rynku

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Alior Bank stawia na korporacje. Bank, który do tej pory specjalizował się głównie w segmencie mikro- i MŚP, stworzył Centra Korporacyjne, których zadaniem jest wzmocnienie zindywidualizowanej i profesjonalnej obsługi dużych przedsiębiorstw.

.@AliorBankSA stworzył Centra Korporacyjne, których zadaniem jest wzmocnienie zindywidualizowanej i profesjonalnej obsługi dużych przedsiębiorstw #AliorBank

Alior Bank rozszerza portfel klientów biznesowych i jeszcze bardziej otwiera się na największe firmy. W tym celu powołał Centra Korporacyjne do obsługi dużych biznesów. Są one zlokalizowane na terenie całej Polski: w Warszawie, Katowicach, Bielsku–Białej, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Gdańsku. Ich celem jest zapewnienie firmom korporacyjnym, również tym o rocznych obrotach powyżej 60 mln PLN, specjalistycznej i zindywidualizowanej obsługi.

– Chcemy budować trwałą, dobrą relację z dużymi przedsiębiorstwami oraz dostarczać im kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań, zachowując najwyższą jakość obsługi. Oferta Alior Banku skierowana do przedsiębiorstw korporacyjnych obejmuje produkty oraz usługi finansowe pomocne w rozwoju i usprawnianiu zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej. Współpraca z firmami korporacyjnymi wymaga nie tylko znajomości potrzeb klienta, ale także specyfiki branży, otoczenia gospodarczego oraz trendów rynkowych. Takie kompleksowe i profesjonalne wsparcie klientów zapewnią bankierzy w powołanych przez nas Centrach Korporacyjnych – mówi Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu Alior Bank SA.

Więcej najnowszych wiadomości o Alior Banku >>>

Alior Bank wspiera polski eksport

Mając na uwadze potrzeby dużych przedsiębiorstw, Alior Bank przy współpracy z KUKE S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dołączył do grupy podmiotów aktywnie wspierających polski eksport. Podpisane umowy ramowe umożliwiają finansowanie transakcji eksportowych poprzez przejmowanie ryzyka przy akredytywach i gwarancjach, a także zaangażowanie finansowe w nabywców polskich dóbr inwestycyjnych. Takie transakcje mogą również obejmować kraje podwyższonego ryzyka.

W swojej ofercie dla klientów korporacyjnych Alior Bank posiada szereg innych specjalistycznych rozwiązań, wspierających zarządzanie relacją z przedsiębiorcami. Należy do nich między innymi bankowość internetowa BusinessPro, za pośrednictwem której możliwa jest wysokiej jakości obsługa specjalistycznych produktów cash management, finansowania handlu oraz skarbowych. System zapewnia bezpieczne, intuicyjne użytkowanie oraz integruje rozwiązania wykorzystujące automatyzację procesów księgowych, zwiększając ich wydajność. Taką możliwość daje usługa BankConnect, która oferuje automatyczne pobieranie danych z banku (wyciągi, historię operacji, salda z rachunków i raporty cash management) oraz wysyłanie zleceń bezpośrednio z oraz do systemów finansowo – księgowych (ERP/FK) firmy, przy zachowaniu najwyższego poziomu poufności i wiarygodności przesyłanych danych.

Alior Bank powołał Radę Klientów Biznesowych

W ramach strategii dla klientów korporacyjnych, Alior Bank powołał Radę Klientów Biznesowych, która jest organem doradczym przy tworzeniu nowych produktów i usług dla dużych firm oraz usprawnianiu procesów funkcjonujących wewnątrz banku.

– Zależy nam, aby wszystkie rozwiązania, które tworzymy dla firm korporacyjnych, były nowoczesne i jak najbardziej dopasowane do codziennego życia przedsiębiorców. W tym celu powołaliśmy specjalną Radę. Nasi klienci mogą ocenić produkty i usługi, a także skonsultować się z ekspertami Alior Banku. Wierzymy, że dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i współpracy stworzymy ofertę na miarę potrzeb dużych biznesów – dodaje Dariusz Szwed.

W pierwszym spotkaniu Rady Klientów Biznesowych uczestniczyli przedstawiciele firm korporacyjnych, członkowie zarządu Alior Banku, a także osoby odpowiedzialne za kwestie produktowe, ryzyko oraz operacje. W trakcie spotkania omawiane były rozwiązania bankowości elektronicznej Alior Banku oraz jakość obsługi klientów firmowych.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: