Alior Bank: sąd zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli Ruchu

Z rynku

Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki Ruch w restrukturyzacji, podał Alior Bank.

Logo RUCH SA
Źródło: RUCH SA

Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki Ruch w restrukturyzacji, podał Alior Bank.

Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki #Ruch w restrukturyzacji @AliorBankSA

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy zatwierdził układy częściowe zakładające propozycje umorzenia:"1. 85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch w restrukturyzacji obejmującego wydawców będących wierzycielami spółki, w stosunku do których zadłużenie spółki wynosiło co najmniej 1 mln zł na dzień otwarcia tego postępowania oraz2. 50% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki obejmującego wydawców będących wierzycielami spółki, wobec których spółka miała zadłużenie w wysokości powyżej 100 tys. zł na dzień otwarcia tego postępowania" - podano w komunikacie.Czytaj także: PKN Orlen przejmie Ruch do końca roku? Alior Bank: proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z planem >>>

W maju br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odmówił zatwierdzenia układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej.

Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności

W połowie kwietnia wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Kilka dni wcześniej Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: