Alior Bank w II kw. znacząco poprawił wyniki: 123,8 mln zł zysku netto

Z rynku

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 123,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 585,5 mln zł straty netto - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 112,3 mln zł.

Alior Bank - Oddział w Gdańsku
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 123,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 585,5 mln zł straty netto - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 112,3 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za drugi kwartał, wahały się od 102 mln zł do 121 mln zł.

Zysk netto Alior Banku wzrósł 15 proc. kdk.

W I połowie 2021 roku zysk netto Alior Banku wyniósł 231,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miał 513,4 mln zł straty netto.

Czytaj także: Wiceprezes Alior Banku: bardzo dobra sprzedaż kredytów w II kw. >>>

Bank podał, że znacząca poprawa wyniku netto została osiągnięta dzięki poprawie wyniku z tytułu opłat i prowizji, zredukowaniu kosztów działania o 9 proc. oraz istotnie niższym kosztom ryzyka, które w I półroczu 20 r. były obciążone dodatkowymi odpisami związanymi z pandemią Covid-19.

Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, dzięki dbałości o relacje z klientami i skutecznym działaniom zarządczym, kolejny kwartał Alior Bank utrzymuje się na ścieżce dobrych wyników finansowych.

"(...) Zmniejszeniu uległy wszystkie kategorie kosztów działania Grupy. Konsekwentnie wzmacniamy pozycję banku, dzięki czemu pewnie realizujemy nasze cele strategiczne" – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes banku Iwona Duda.

Alior poinformował, że podobnie jak w I kwartale 2021 r., w II kwartale negatywny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miała nieco zwiększona skala bieżących zwrotów prowizji („małe TSUE”) spowodowana wewnętrzną konsolidacją kredytów przez klientów banku. Pozytywny wpływ (+7 mln zł) miała rewaluacja pakietu akcji Visa Inc.

Odpisy

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 266,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 3 proc. odpisów na poziomie 273,5 mln zł w przedziale oczekiwań od 244 mln zł do 293 mln zł.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka po pierwszym półroczu 2021 roku wynoszą 1,64 proc. podczas gdy rok wcześniej wynosiły 3,96 proc. Koszt ryzyka za II kwartał wynosi 1,71 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął 666,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 675,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 669-682 mln zł). Wynik ten spadł 8 proc. rok do roku i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto za I półrocze 2021 roku wynosi 3,65 proc., a w II kwartale 3,58 proc.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 183,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 182,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 178 mln zł do 185,1 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 19 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Koszty banku

Koszty banku wyniosły w II kwartale 2021 roku 379,3 mln zł i były 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek (391,5 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Wskaźnik koszty/dochody

Wskaźnik koszty/dochody spadł w pierwszej połowie 2021 roku do 44,7 proc, z 50,3 proc. w pierwszej połowie 2020 roku. Wskaźnik C/I za II kwartał wyniósł 42,5 proc.

Pod koniec I półrocza 2021 roku suma bilansowa grupy Alior Banku osiągnęła 79,04 mld zł i była o 1,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Sprzedaż kredytów

Kredyty brutto wyniosły 62,6 mld zł, rosnąc 1,4 proc. rdr, a depozyty 67,8 mld zł, rosnąc 3 proc. rdr.

W II kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 901 mln zł, oznacza to wzrost o 21 proc. kdk i o 35 proc. rdr. Sprzedaż leasingu wyniosła 808 mln zł, rosnąc 94 proc. rdr i 12 proc. kdk.

Alior podał, że cały czas utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej Tier I oraz TCR na wysokim oraz stabilnym poziomie (odpowiednio 12,99 proc. oraz 14,95 proc.), znacznie powyżej wymogów regulacyjnych (odpowiednio 449pb. oraz 445 pb.).

Oznacza to, że grupa Alior Banku dysponuje nadwyżką kapitałów Tier I w wysokości ponad 2,2 mld zł powyżej wymogów regulacyjnych.

Alior Bank liczy na utrzymanie pozytywnego trendu wyniku prowizyjnego

Alior Bank spodziewa się, że w kolejnych kwartałach wynik prowizyjny powinien być nie gorszy niż II kw. br., ma nadzieję na stopniową poprawę wyniku odsetkowego i patrzy z "dużym optymizmem" na II półrocze, poinformowali członkowie zarządu.

"Mamy nadzieję, że to będzie trend w kolejnych kwartałach. Widzimy zwiększony popyt na kredyt, więc wydaje nam się, że powinno być nie gorzej i zachowujemy umiarkowany optymizm. Będziemy szukać przychodów prowizyjnych w różnych miejscach, gdzie jeszcze ich nie mamy - oczywiście to nie jest zapowiedź podwyżki tabel opłat i prowizji. Natomiast tam gdzie mamy coś nieszczelnego, to będziemy nad tym jeszcze pracować" - powiedział wiceprezes Dariusz Szwed, pytany na ile realna jest dalsza poprawa wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach.

Prezes Iwona Duda skomentowała perspektywy dla wyniku odsetkowego i wyniku netto.

"Poruszamy się w środowisku niskich stóp procentowych i to wpływa na nasz wynik odsetkowy. Będziemy podejmowali wszelkie działania starające się uzyskiwać wzrosty w tym obszarze, ale nie jest to łatwe. Oczywiście dostosowujemy naszą ofertę i mamy nadzieję, że będzie się ten wynik stopniowo poprawiał no i oczywiście liczymy na wzrost stóp procentowych - jak cały rynek" - powiedziała Duda podczas konferencji prasowej.

"Jako bank nie podajemy prognoz wyników, niemniej jednak trend oceniamy pozytywnie i patrzymy z dużym optymizmem jak chodzi o działania Alior Banku w kolejnym okresie" - powiedziała Duda, pytana czy wynik netto za II półrocze będzie nie gorszy niż w I poł. 2021 r.

Alior Bank chce utrzymać sprzedaż kredytów hipotecznych w wysokości ok. 300 mln zł/mies.

Alior Bank zamierza kontynuować politykę w zakresie udzielania kredytów hipotecznych z miesięcznym wolumenem ok. 300 mln zł lub nieco więcej, poinformował wiceprezes Dariusz Szwed.

"Oceniamy ją [sytuację na rynku kredytów hipotecznych] bardzo pozytywnie, niemniej jednak jesteśmy tutaj czujni. Obserwujemy sytuację z dwóch stron: raz - klient detaliczny, dwa - finansujemy mnóstwo projektów deweloperskich. Rzeczywiście, kumulacja w jednym sektorze bywa niebezpieczna, ale panujemy nad sytuacją i pilnujemy by wskaźniki koncentracji nie były przekraczane" - powiedział Szwed podczas konferencji prasowej.

Dodał, że z punktu widzenia klienta detalicznego bank jest beneficjentem boomu na rynku nieruchomości.

"Skala jest coraz większa. Nasza ambicja - jak nieraz podkreślamy - to jest 'trójka' z przodu, czyli te 300 mln zł i robimy to systematycznie, choć lipiec to było 299,5 mln zł. Oceniamy to tak, że nadal będziemy realizować nasze założenia 'trójki' z przodu, może trochę więcej. Nie robimy szaleńczych ruchów, nie zmieniamy polityki, nie zmieniamy cen, trzymamy marżę. Ważniejsza jest dla nas jakość i dochodowość portfela. Na dziś będziemy kontynuować to, co robimy" -  zadeklarował wiceprezes.

Alior Bank zaskoczył niższymi kosztami

Kwartalne wyniki Alior Banku okazały się wyższe od oczekiwań głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym oraz kosztom ryzyka. Wynik odsetkowy i prowizyjny były zbliżone do konsensusu. Analitycy pozytywnie oceniają zestaw danych zaprezentowanych przez bank.

MICHAŁ FIDELUS, DM BDM:

Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim koszty oraz saldo rezerw.

"Nieznacznie słabszy od oczekiwań był z kolei wynik odsetkowy, wyższa od naszych szacunków była także efektywna stopa podatkowa.

Wyniki Aliora za II kw. oceniamy lekko pozytywnie. Koszty ryzyka się stopniowo normalizują, wynik z opłat i prowizji pozostaje relatywnie mocny, bank wykazuje dobrą dyscyplinę kosztową (niższe koszty są zapewne elementem zapowiadanego przez zarząd programu oszczędnościowego, który miał przynieść ponad 100 mln zł oszczędności w 2021 r.).

Pod pewną presją pozostaje jedynie wynik odsetkowy (wpływ tzw. małego TSUE), chociaż wolumeny kredytowe w II kw. wzrosły.

Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do Aliora.

O ile bank był znacznie bardziej niż konkurenci eksponowany na spowolnienie gospodarcze, tak obecnie – przy założeniu relatywnie szybkiej odbudowy gospodarki – powinien być w stanie sprawniej poprawić wyniki".

MIKOŁAJ LEMAŃCZYK, BM MBANKU:

"Alior przedstawił przyzwoity zestaw danych, które w głównej mierze zostały wsparte przez niższe koszty.

Cieszymy się, że bank jest w stanie utrzymać dyscyplinę kosztową i stara się zapewnić oszczędności.

Mamy nadzieję, że po zaraportowaniu relatywnie niskiego poziomu kosztów ryzyka, zarząd ogłosi nowe wytyczne dotyczące tego wskaźnika".

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: