Alior Bank w rękach PZU

Finanse i gospodarka

0 maja 2015 r. PZU zawarł umowę nabycia 25 proc. akcji Alior Banku. Koszt transakcji to 1,63 mld zł (89,25 zł za akcję). Jak zaznacza Andrzej Klesyk, prezes PZU, akwizycja ma przede wszystkim charakter inwestycyjny. Dopiero w dłuższej perspektywie czasu ubezpieczyciel zamierza podjąć z bankiem współpracę na zasadach bancassurance.

0 maja 2015 r. PZU zawarł umowę nabycia 25 proc. akcji Alior Banku. Koszt transakcji to 1,63 mld zł (89,25 zł za akcję). Jak zaznacza Andrzej Klesyk, prezes PZU, akwizycja ma przede wszystkim charakter inwestycyjny. Dopiero w dłuższej perspektywie czasu ubezpieczyciel zamierza podjąć z bankiem współpracę na zasadach bancassurance.

"Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jednym z naszych kluczowych celów jest budowanie wartości grupy PZU dla akcjonariuszy. Możliwości znaczącego wzrostu na rynku ubezpieczeniowym są obecnie mocno ograniczone, stąd inwestycja PZU w aktywa bankowe" - mówi Andrzej Klesyk. "Bardzo się cieszę, że możemy dziś ogłosić, że to PZU nabył akcje Alior Banku" - dodaje.

PZU podkreśla, że Alior Bank jest "szczególnie atrakcyjnym podmiotem" ze względu na swoją innowacyjność, wysoki poziom zaawansowania komercyjnego i technologicznego oraz doświadczoną i skuteczną kadrę menedżerską.

By ostatecznie zatwierdzić zakup akcji Alior Banku, PZU musi poczekać na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraińskiego organu antymonopolowego.

Źrodło: PIU

Udostępnij artykuł: