Alior Bank wprowadził linię gwarancyjną faktoringu w ramach funduszu BGK

Firma / Z rynku

Alior Bank po raz kolejny dostosowuje swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców, którzy zmagają się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Dzięki gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, klienci z segmentu mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw będą mogli łatwiej uzyskać finansowanie w formie faktoringu niepełnego i faktoringu odwrotnego.

Alior Bank - Oddział w Gdańsku
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)

Alior Bank po raz kolejny dostosowuje swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców, którzy zmagają się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Dzięki gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, klienci z segmentu mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw będą mogli łatwiej uzyskać finansowanie w formie faktoringu niepełnego i faktoringu odwrotnego.

.@AliorBankSA: dzięki gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych uruchomionego przez @BGK_pl klienci z segmentu mikrofirm oraz MSP będą mogli łatwiej uzyskać finansowanie w formie faktoringu niepełnego i faktoringu odwrotnego #AliorBank #BGK #faktoring

Oferta Alior Banku skierowana jest zarówno do nowych, jak i dotychczasowych klientów biznesowych, którzy ubiegają się o finansowanie w formie faktoringu z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności finansowej firmy, której utrata jest wynikiem pandemii COVID-19.

Gwarancja jest udzielana na 24 miesiące i może zabezpieczyć do 80 proc. kwoty limitu faktoringowego. Maksymalna kwota przyznanej gwarancji wynosi 200 mln zł, natomiast najwyższa możliwa kwota finansowania w ramach limitu faktoringowego to 250 mln zł. W przypadku limitów faktoringowych, których termin zapadalności przypadnie po 31 grudnia 2020 roku, kwota limitu nie może przekraczać dwukrotności sumy rocznych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez faktoranta lub 25 proc. łącznych obrotów, rozumianych jako przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych faktoranta w 2019 roku.

Czytaj także: Program wsparcia faktoringu gwarancjami BGK w Pekao, pierwsze takie rozwiązanie w Europie >>>

Faktoring jest odpowiedzią na zatory płatnicze, zapewnia finansowanie bieżącej działalności i poprawia płynność firmy

- Zauważamy, że zainteresowanie przedsiębiorców tego typu rozwiązaniem, jest coraz większe. Dlatego staramy się jak najlepiej dostosować ofertę faktoringu do oczekiwań klientów. Możliwość zabezpieczenia tego typu finansowania gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK ułatwi im uzyskanie limitu faktoringowego, co stanowi realne wsparcie dla  przedsiębiorców – mówi Iwona Duda, wiceprezes zarządu, kierująca pracami zarządu Alior Banku.

Zabezpieczenie gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm

Alior Bank umożliwia również zabezpieczenie gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm. W tym przypadku okres gwarancji wynosi do 27 miesięcy, a maksymalna kwota przyznanej gwarancji może wynieść nawet 200 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych są dostępne na www.aliorbank.pl oraz w placówkach Alior Banku. Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od wiarygodności i zdolności kredytowej firmy.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: