Alior Bank wspiera rozwój kobiet

Bankowość

Alior Bank zainaugurował program rozwoju kariery skierowany do kobiet. Inicjatywa realizowana jako element polityki zarządzania różnorodnością ma ułatwić wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy pracownikami Banku. Nadrzędnym celem programu jest budowanie w Alior Banku kultury organizacji, w której kobiety mogą w pełni wykorzystać swój potencjał.

Alior Bank zainaugurował program rozwoju kariery skierowany do kobiet. Inicjatywa realizowana jako element polityki zarządzania różnorodnością ma ułatwić wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy pracownikami Banku. Nadrzędnym celem programu jest budowanie w Alior Banku kultury organizacji, w której kobiety mogą w pełni wykorzystać swój potencjał.

W ramach działań związanych z zarządzaniem różnorodnością Alior Bank uruchomił program wzajemnej inspiracji skierowany do zatrudnionych kobiet. Program nastawiony jest przede wszystkim na wymianę doświadczeń między uczestniczkami i transfer wiedzy w Alior Banku, wspieranie rozwoju kobiet i inspirowanie ich w budowaniu kariery. Nadrzędnym celem jest budowanie kultury organizacji, w której kobiety nie tylko czują się szanowane czy doceniane, lecz przede wszystkim mogą w pełni zrealizować swój potencjał - zarówno w rozumieniu celów osobistych i zawodowych, jak i w przełożeniu na cele i wynik firmy.

Zrozumienie i wspieranie różnorodności ma ogromne znaczenie dla nowoczesnego zarządzania, szczególnie w branżach zdominowanych przez określoną grupę pracowników. - mówi Małgorzata Bartler, Dyrektor Departamentu Pracowników Banku i inicjatorka programu - A w Alior Banku blisko 65% zatrudnionych stanowią kobiety. Poprzez budowanie kultury wzajemnego inspirowania się kobiet oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy, program pomoże kobietom podjąć kluczowe dla nich samych decyzje, jak rozłożyć swoje osobiste priorytety między rodzinę i chęć realizowania siebie w pracy. Zakładamy, że będzie on podstawą do wzajemnego mentoringu kobiet - dodaje Małgorzata Bartler - i poskutkuje większym udziałem pań w gronie kadry zarządzającej.

Wydarzeniem inauguracyjnym była konferencja wewnętrzna, która odbyła się 17 września w Łodzi, 
a uczestniczyło w niej blisko 70 kobiet piastujących kluczowe stanowiska w Alior Banku. Tematyka wystąpień dotyczyła marki kobiecego przywództwa, znaczenia mentoringu oraz digitalizacji w życiu kobiet godzących różne role społeczne i zawodowe.

Wszystkie uczestniczki zostały zaproszone do współtworzenia programu w roli jego Ambasadorek. 
Ta prestiżowa funkcja wiąże się nie tylko z czynnym promowaniem celów programu i aktywnym budowaniem wewnętrznej sieci kobiet poprzez podejmowanie określonych działań w swoim regionie. Otwiera ona także możliwość aktywnego kształtowania założeń programu poprzez udział w spotkaniach komitetu programowego i przygotowuje do roli Mentora. Dodatkowo umożliwia budowanie własnej marki w organizacji i poznanie perspektywy biznesowej innych departamentów w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Działalność Ambasadorek ma charakter non-profit, a satysfakcja płynąca z realizacji misji programu jest nie do przecenienia.

W kolejnych etapach zaplanowane są działania skierowane do wszystkich kobiet zatrudnionych w Alior Banku, a harmonogram programu jest wstępnie zaplanowany do końca 2016 roku. Chcemy razem budować sieć kobiet Alior Banku, które wiedzą, czego chcą i pomagają sobie nawzajem to osiągnąć - podsumowuje Małgorzata Bartler.

Julian Krzyżanowski
Rzecznik prasowy
Alior Bank

Udostępnij artykuł: