Alior Bank wypowiedział umowy kredytowe i umowę faktoringową spółce Onico

Z rynku

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Onico otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu przez Alior Bank trzech umów kredytowych oraz umowy faktoringu, podała spółka.

#Onico otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu przez @AliorBankSA trzech umów kredytowych oraz umowy faktoringu #AliorBank

Zobowiązania Onico dotyczą umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym roku oraz o limit na gwarancję – wszystkie zostały zawarte 14 maja 2019 roku. Umowy zostały wypowiedziane z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Dlaczego doszło do wypowiedzenia umów?

„Wypowiedzenie umów nastąpiło m.in. z uwagi na:

– opublikowane przez spółkę treści raportów bieżących dotyczące informacji o wstrzymaniu finansowania przez instytucje kredytowe i pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, której skutkiem może być istotne zagrożenie terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, jak również ze względu na informacje o konieczności wdrożenia działań naprawczych, w celu odbudowania kapitałów własnych, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej spółki,

– stwierdzone przez bank rozbieżności w treści wniosku umowy kredytowej według danych finansowych spółki za rok 2017 oraz wstępnych wyników finansowych za 2018 rok, z treścią opublikowanych danych sprawozdań spółki za rok 2018 – wykazujących istotne różnice, zaopiniowanych w sposób negatywny, skutkujące niewywiązywaniem się spółki z obowiązków wynikających z umów kredytowych” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Alior Bank: organizacje związkowe chcą podwyżek wynagrodzeń >>>

Oświadczenie Alior Banku o wypowiedzeniu umowy faktoringu pełnego

Ponadto 26 lipca 2019 r. spółka otrzymała także oświadczenie Alior Banku o wypowiedzeniu umowy faktoringu pełnego z 17 maja 2019 roku, w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia.

„Umowa została wypowiedziana z uwagi na przeprowadzoną ocenę ryzyka przez Alior Bank wskazującą na utratę zdolności kredytowej przez spółkę oraz niewywiązywania się przez spółkę z postanowień ww. umowy tj. z utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie”- czytamy dalej.

9 lipca br. zarząd Onico zdecydował o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienia czasu na wdrożenie działań naprawczych pozwalających na odbudowanie kapitałów własnych.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: