Alior Bank: zgodnie z harmonogramem

Z rynku

Całkowite przychody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec czerwca 2016 r. 1,183 mld zł, tj. o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku systematycznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 19 proc. do 857 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostał be zmian i wyniósł 163 mln zł, a z działalności handlowej i pozostałej Alior Bank uzyskał 163 mln zł, o 1 proc. mniej niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym.

Systematycznemu zwiększaniu skali działalności Grupy Alior Banku towarzyszy także utrzymanie efektywności kosztowej. W pierwszym półroczu 2016 r. współczynnik C/I ukształtował się na poziomie 47,7 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej zmniejszył się o 2,1 p.p.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 20 proc. r/r, osiągając poziom 34,1 mld zł na koniec czerwca 2016 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło blisko 38 mld zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

160811.alior.02.579x378

Na koniec I półrocza br. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wzrosły do odpowiednio 20,9 proc. i 17,3 proc. Tak wysokie poziomy tych współczynników w II kwartale to pochodne emisji akcji Alior Banku. Nowe akcje trafiły do portfeli niemal 4000 inwestorów z 37 krajów. Alior Bank pozyskał z emisji akcji 2,2 mld zł, z czego około 1,6 mld zł zostanie przeznaczone na nabycie wydzielonej części Banku BPH, a pozostała kwota wzmocniła kapitały własne Alior Banku, umożliwiając jego dalszy dynamiczny rozwój. W II kwartale br. Alior Bank pozyskał też dodatkowy kapitał dzięki zakończonym sukcesem dwóm publicznym emisjom obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 220 mln zł.

W II kwartale br. Alior Bank uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wydzielonej części Banku BPH, a w lipcu zgodę na transakcję wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Spełnione zostały też wszystkie pozostałe warunki umowy zawartej ze spółkami z Grupy GE, na podstawie której Alior Bank przejmie podstawową działalność Banku BPH, tj. bez portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: