Alior Bank złożył w KNF prospekt emisyjny

Z rynku

Alior Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący drugiego publicznego programu emisji obligacji. Jego łączna wartość wynosi 1,2 mld zł.

Alior Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący drugiego publicznego programu emisji obligacji. Jego łączna wartość wynosi 1,2 mld zł.

Po wyrażeniu 23 sierpnia br. przez radę nadzorczą Alior Banku zgody na otwarcie drugiego publicznego programu emisji obligacji, bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny. Łączna wartość nominalna programu wynosi 1,2 mld zł – do 12 mln sztuk obligacji o nominale 100 zł każda lub wielokrotności tej kwoty.- Oferta będzie publiczna, skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pierwsza emisja obligacji mogłaby zostać przeprowadzona już jesienią, w zależności od sytuacji na rynku. Przewidujemy istotnie większą wartość emisji niż w ubiegłym roku, będzie to kilkaset mln zł. Dzięki temu będzie w niej mogła wziąć udział szeroka grupa inwestorów – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za Pion Finansów.

Nowy publiczny program pozwala na przeprowadzenie wielokrotnych publicznych emisji obligacji (w oparciu o prospekt emisyjny), zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych o terminie zapadalności do 10 lat. Bank planuje wprowadzać obligacje emitowane w ramach tego programu do notowań na rynku regulowanym GPW lub ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.- Będziemy starać się uzyskać jak najlepsze warunki emisji. Jesteśmy dobrej myśli, mamy bardzo dobre doświadczenia w zakresie ofert obligacji. Nasze dotychczasowe emisje spotkały się z dużym zainteresowaniem, co pokazały m.in. wyniki subskrypcji ubiegłorocznych publicznych emisji obligacji podporządkowanych oraz tegoroczna emisja obligacji – dodaje Filip Gorczyca.

Sukcesem zakończyła się ubiegłoroczna pierwsza publiczna emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 220 mln zł, przeprowadzona  w dwóch transzach. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza inwestorów indywidualnych. W ciągu zaledwie kilku godzin pierwszego dnia subskrypcji objęte zapisami zostały wszystkie obligacje o wartości 150 mln zł. W równie szybkim czasie wykupiona została druga transza obligacji o wartości 70 mln zł.W sierpniu br. Alior Bank wyemitował obligacje zwykłe niezabezpieczone o wartości 250 mln zł. W procesie budowy popytu bank zebrał deklaracje na łączną kwotę ponad 400 mln zł, co stanowiło wyraz zaufania ze strony rynku. Była to trzecia pod względem wielkości emisja w dotychczasowej historii banku.Jednostką odpowiedzialną za organizację emisji obligacji w Alior Bank S.A. jest Dział Emisji Długu, który poza organizacją emisji obligacji własnych banku, organizuje i przeprowadza emisje obligacji komercyjnych dla podmiotów gospodarczych o stabilnej sytuacji finansowej (obligacji zwykłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych, jak i obligacji zamiennych czy przychodowych). Obligacje emitowane za pośrednictwem Działu Emisji Długu oferowane są inwestorom zarówno w trybie oferty niepublicznej, jak i publicznej (we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Banku). Dział Emisji Długu rozpoczął działalność w 2011 roku i od tamtego czasu zorganizował i przeprowadził  wiele emisji obligacji krótko-, średnio- i długoterminowych. W 2016 roku Dział Emisji Długu Alior Banku otrzymał nagrodę CEE Capital Markets, w kategorii Bond Listing Deal za przeprowadzenie publicznych emisji obligacji Alior Banku o łącznej wartości  220 mln zł, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza inwestorów detalicznych.

Alior Bank

Udostępnij artykuł: