Alior Bank zysk netto spadł rdr do 515,24 mln zł w 2017 roku

Z rynku

Alior Bank odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 575,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Alior Bank odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 575,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#AliorBank odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. #zysk #banki @AliorBankSA

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 841,07 mln zł wobec 1 946,05 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 453,02 mln zł wobec 331,13 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 69,49 mld zł na koniec 2017 r. wobec 61,16 mld na koniec 2016 r.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 538,9 mln zł wobec 589,02 mln zł zysku rok wcześniej.W 2017 r. Grupa Alior Banku zapłaciła 200,52 mln zł podatku bankowego wobec 130,89 mln zł rok wcześniej.

Restrukturyzacji w związku z nabyciem wydzielonej części Banku BPH

"Rok 2017 był dla Alior Banku czasem imponujących wyników, które osiągnęliśmy w trakcie istotnych zmian w zarządzaniu bankiem i w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Najważniejsze decyzje strategiczne dotyczyły przeprowadzenia restrukturyzacji w związku z nabyciem wydzielonej części Banku BPH, powołania zarządu nowej kadencji oraz rozpoczęcia realizacji Strategii Cyfrowego buntownika. Oprócz doskonałych wyników i wzmocnienia pozycji kapitałowej i płynnościowej, osiągnęliśmy sukces dzięki nieustannej pracy nad wzrostem satysfakcji klientów i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego" - napisał wiceprezes, p.o. prezesa Michał Jan Chyczewski w liście dołączonym do raportu rocznego.Docelowy poziom synergii wynikających z połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, na poziomie 381 mln zł, zostaną osiągnięte już w 2018 roku, czyli rok wcześniej niż planowano, poinformował Michał Jan Chyczewski. W I półroczu 2017 r. Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku S.A. "Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce" - podkreśliła instytucja.

Wskaźnik zwrotu na kapitale

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) osiągnął 8% (wobec 11,9% w 2016 r.), a wskaźnik C/I - 49,7% (wobec odpowiednio 58,4%). Wiceprezes wskazał, że z wyłączeniem kosztów integracji z wydzieloną częścią Banku BPH i uwzględnieniem docelowego poziomu synergii wskaźniki te wyniosłyby odpowiednio 11,1% (ROE) i 42,6% (C/I), wobec celów strategicznych na poziomie odpowiednio 14% i 39%.Współczynnik wypłacalności na koniec ub.r. wyniósł 15,2% wobec 13,6% rok wcześniej.Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,6% w 2017 r. wobec 4,1% rok wcześniej (cel w strategii to 4,5%)."Pod względem rentowności i efektywności kosztowej Alior Bank znajduje się już teraz w czołówce rynku bankowego w Polsce i jednocześnie utrzymuje wysokie tempo wzrostu organicznego. W całym roku 2017 wolumen kredytowy wzrósł o 6,9 mld zł (wobec celu strategicznego na poziomie 5-6 mld zł), przy jednoczesnym spadku kosztu ryzyka z poziomu 1,9% w 2016 roku do poziomu 1,7% w roku 2017. Jednocześnie bank zamknął rok z istotnie wzmocnioną pozycją kapitałową (wskaźnik na kapitale Tier 1 wyniósł 12,1%, a współczynnik TCR – 15,2%) oraz płynnościową (LCR 124%)" - napisał też Chyczewski.

Należności kredytowe klientów netto wzrosły

"Należności kredytowe klientów netto wzrosły w tym samym okresie o 10,9% do 51,3 mld zł, a zobowiązania wobec klientów o 12,2% do 57,6 mld zł. Z uwagi na większą skalę przyrostu depozytów w porównaniu do skali przyrostu kredytów wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na koniec 2017 r. na poziomie 89%, tj. 1 pkt proc. niższym w porównaniu do końca 2016 r." - czytamy dalej w raporcie.Według stanu na 31 grudnia 2017 r., bank dysponował 905 placówkami (248 oddziałów tradycyjnych, 7 oddziałów Private Banking i 12 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 638 placówek partnerskich).Na koniec 2017 r. zatrudnienie w Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 110 etatów. W porównaniu z końcem 2016 r. oznacza to spadek o 2 135 etaty, podano także w raporcie.Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: