Alior chce przeprowadzić swoich klientów do świata cyfrowego

Technologie i innowacje

Dobre wyniki Alior Banku w 2018 roku. Prezes Krzysztof Bachta, stawia na kontynuację i doskonalenie procesów.

Krzysztof Bachta
Krzysztof Bachta. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Dobre wyniki Alior Banku w 2018 roku. Prezes Krzysztof Bachta, stawia na kontynuację i doskonalenie procesów.

Krzysztof Bachta: Chcemy bezpieczne przeprowadzić klientów do świata cyfrowego, tych którzy jeszcze dziś często korzystają z „naziemnych” kanałów do kontaktu z bankiem @AliorBankSA

Alior Bank przedstawił 28 lutego wyniki finansowe uzyskane w 2018 r. Jak podano, Grupa Alior Bank osiągnęła w 2018 r. jeden z najwyższych poziomów rentowności w całym sektorze bankowym (ROE 11,7%).Wpływ na to miał rekordowy zysk netto, który wzrósł o ponad 50% w stosunku do 2017 r. Zwrócono uwagę, na dynamicznie rosnące przychody, które wyniosły blisko 4 mld zł. Zysk netto wyniósł 713 mln zł względem 472 mln zł w poprzednim roku.Natomiast całkowite przychody wyniosły 3956 mln zł (3658 mln zł w 2017 r.), z czego 78% stanowił wynik odsetkowy, który rok do roku wzrósł o 8%. Grupa rok rocznie zwiększa rentowność i na koniec 2018 r. zwrot na kapitale (ROE) wyniósł już 11,7%, a marża odsetkowa NIM 4,6%.

Zysk banku w tym roku będzie wyższy od ubiegłorocznego

Jak stwierdził Krzysztof Bachta, ten rok też powinien być dla banku dobry i liczy on na zyski większe niż 2018 r. Warto dodać, że bank w minionym roku pozyskał ponad 220 tys. klientów indywidualnych i w tym roku przewidywane jest utrzymanie tego trendu. Jak poinformowano, wymaga to pozyskiwania nowych klientów z trochę innych segmentów i większym stopniu korzystających z Alior Banku jako banku pierwszego wyboru.W tym kierunku są też prowadzone działania strategiczne banku. Zgodnie z założeniami dotyczącymi robotyzacji procesów, do 2020 r. bank zamierza zautomatyzować 118 procesów, z czego 45 procesów już wdrożono, a uruchomienie kolejnych 25 zaplanowano na I kwartał 2019 r. 

Krzysztof Bachta prezes zarządu Alior Bank S.A. odpowiada na pytania aleBank.plCzy będą zmiany w strategii Banku przygotowanej przez Pana poprzedników?Jestem przekonany, że strategia, która była opracowana w 2017 r., jest bardzo dobra. Nie jestem osobą, która z samego faktu, że przyszła i objęła nową funkcję, uważa że trzeba bardzo dużo rzeczy zmienić.Raczej jest tak, że musimy wrócić do pewnych korzeni, które w tej strategii są już przewidziane. Czyli chcemy obserwować segmenty naszej działalności i dobrze dostarczać bankowość relacyjną. Po naszych wynikach widać, że idzie to w dobrym kierunku.Chcemy też dobrze przeprowadzić proces cyfryzacji, czyli jak to nazywamy, bezpieczne przeprowadzić klientów do świata cyfrowego. Tych, którzy jeszcze dziś często korzystają z „naziemnych” kanałów do  kontaktu z bankiem. To jest kolejny nasz priorytet na najbliższe dwa lata.Jesteśmy dziś dużym bankiem z bardzo dobrą zyskownością. Musimy poprawić te procesy, które powodowały, że w przeszłości mieliśmy kłopoty. Chodzi o lepsze procesowe spojrzenie i dostosowanie do bardzo dużej skali działalności, którą już osiągnęliśmy. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju uporządkowanie działalności. 

Czy w Alior Banku pojawią się jakieś nowości związane z nowymi technologiami np. z IT?Mamy bardzo duży dział IT i sami bardzo wiele rzeczy możemy zrobić. Co kwartał będziemy pokazywać kolejne odsłony tych prac. Z jednej strony będzie to bardzo dużo drobnych rozwiązań, które jednak wpływają na to, jak nas postrzegają klienci i jak się im użytkuje nasze systemy, czyli naszą bankowość internetową i mobilną.
Źródło: Bohdan Szafrański
Udostępnij artykuł: