Aliplast inwestuje 25 mln w Podstrefie Lublin

Finanse i gospodarka

W związku  z dynamicznym rozwojem firmy Aliplast w 2015 roku uruchomiona zostanie nowa, druga już inwestycja spółki w lubelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  Spółka przeznaczy ponad 25 mln złotych na nowy projekt oraz planuje wzrost zatrudnienia o około 60-70 osób.

W związku  z dynamicznym rozwojem firmy Aliplast w 2015 roku uruchomiona zostanie nowa, druga już inwestycja spółki w lubelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  Spółka przeznaczy ponad 25 mln złotych na nowy projekt oraz planuje wzrost zatrudnienia o około 60-70 osób.

Podstrefa Lublin będąca częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec sukcesywnie się rozwija. Blisko 70% jej terenów zostało już zagospodarowanych. Obecnie firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne na poziomie blisko 1 mld zł, a zrealizowane nakłady inwestycyjne sięgają ponad 540 mln zł. W związku z dynamicznym rozwojem Podstrefy Miasto Lublin planuje jej rozszerzenie o kolejne 820 tys. m2. Aktualnie inwestorzy zatrudniają 1510 osób, z tego 972 o nowo utworzone, a 538 to utrzymane miejsca pracy. Trzecie z rzędu poszerzenie lubelskiej Podstrefy zwiększyłoby jej powierzchnię z 116 ha do 198 ha. Obecni inwestorzy sukcesywnie inwestują w otwarte przedsiębiorstwa i rozwijają swoją działalność, a do Miasta wciąż spływają nowe zapytania.

- W 2010 roku swoją działalności na terenie lubelskiej SSE prowadziło 13 inwestorów z 4 krajów, obecnie w strefie działa 28 inwestorów z 10 krajów, co stanowi wzrost o 115 %. W ostatnich czterech latach inwestorzy deklarowali przyrost miejsc pracy z 775 do 1095, a istniejące miejsc pracy w tym okresie zwiększyły się z 602 do 1510 - to o ponad 150% więcej. Ten dynamiczny rozwój jest także widoczny po wpływach z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu miasta w tych latach - wyniósł on aż 1000%. To właśnie dzięki takim inwestorom jak Aliplast nasza lokalna gospodarka rozwija się w tak szybkim tempie - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Uruchomienie i pierwsze próby prasy do wyciskania profili mają nastąpić w II kwartale 2015 roku. Natomiast uroczyste otwarcie nowej inwestycji w III kwartale 2015 r. Wynikiem uruchomienia nowej linii technologicznej będzie wzrost zatrudnienia w spółce o około 60-70 osób. Nakłady finansowe na te inwestycję pochłoną ponad 25 mln zł. Również w przyszłym roku spółka planuje uruchomienie nowego działu produkcji komponentów wykorzystywanych w branży aluminiowej. Wartość tej inwestycji na dzień dzisiejszy to około  4 mln zł. Również ten projekt spowoduje wzrost zatrudnienia o około kolejne 10-15 osób. W wyniku obu inwestycji zaplanowanych przez spółkę Aliplast nastąpi w firmie wzrost zatrudnienia nawet do 75 - 80 osób. Obecnie w obu Spółkach Aliplast (Systemy i Extrusion) zatrudnionych jest łącznie 300 osób. Nakłady finansowe na oba projekty wyniosą ponad 30 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Lublin

Udostępnij artykuł: