Allianz: 10-proc. wzrost składek

Finanse i gospodarka

W ciągu trzech kwartałów 2011 r. grupa Allianz zebrała łącznie 2,68 mld zł składek, o blisko 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też łączna wartość aktywów zarządzanych przez grupę, która na koniec września wyniosła 12,5 mld zł, o ponad jedną czwartą więcej niż we wrześniu 2010 r. Łącznie wszystkie spółki grupy wypracowały ponad 31 mln zł zysku.

W ubezpieczeniach majątkowych składka przypisana brutto wyniosła 1,4 mld zł, osiągając poziom wyższy od analogicznego okresu ub.r. o 120 mln zł. W ubezpieczeniach majątku dla przemysłu Allianz odnotował 25 proc. wzrost składki przypisanej przy równoczesnym poprawieniu wyniku technicznego. Jest to efekt konsekwentnej polityki oceny ryzyka i współpracy z klientami przy minimalizowaniu zagrożeń.

Wartość odszkodowań wypłaconych w ubezpieczeniach majątkowych wyniosła 800,4 mln zł, o 3,6 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W ubezpieczeniach na życie składka przypisana brutto wyniosła 1,3 mld zł i była wyższa od analogicznego okresu ub.r. o 117 mln zł. Wartość wypłaconych świadczeń i odszkodowań wzrosła o 23 proc. z 934 mln zł do 1,15 mld zł w roku 2011. Allianz Życie poprawił wynik finansowy o 11,8 proc. Zysk wyniósł 42,7 mln zł.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: