Allianz: nowy pomysł na życiówkę

Finanse i gospodarka

Allianz przebudował ofertę ubezpieczeń życiowych. Oferowane dotąd indywidualne produkty życiowe zastąpiły trzy plany ubezpieczeniowe, na bazie których klienci mogą tworzyć indywidualnie dopasowane ubezpieczenie.

Każdy z nich umożliwia dołączanie i odłączanie umów dodatkowych, zmianę wysokości sum ubezpieczenia czy dołączanie i odłączanie z ubezpieczenia współmałżonka lub partnera oraz dzieci. Dzięki temu, w ramach jednej umowy ubezpieczenia, klient może przy pomocy agenta stworzyć swój własny pakiet bezpieczeństwa, skrojony na miarę jego bieżących potrzeb.

Przygotowanie nowej oferty jest naszą odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy oczekują prostej i czytelnej oferty ubezpieczeniowej” – wyjaśnia Witold Jaworski, prezes Allianz.

Zdajemy sobie sprawę, że klienci oczekują prostej, kompleksowej ochrony życia i zdrowia dla siebie i bliskich oraz z abezpieczenia poziomu dochodów na przyszłość” – dodaje Katarzyna Wit, dyrektor Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń na Życie w Allianz. “Stąd rekonstrukcja naszej oferty i nowa jakość, którą chcemy wprowadzić do sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń życiowych” – tłumaczy.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: