Allianz: rentowny wzrost głównym celem

Finanse i gospodarka

Grupa Allianz podsumowała I półrocze 2014 r. Spółka życiowa wypłaciła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. świadczenia o łącznej wartości 244 mln zł. Zamknęła I półrocze wynikiem finansowym netto wynoszącym 20,7 mln zł i składką 357,6 mln zł. Najwyższy wzrost przypisu odnotowano w produktach ze składką jednorazową, w szczególności w ubezpieczeniach typu unit-linked.

Grupa Allianz podsumowała I półrocze 2014 r. Spółka życiowa wypłaciła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. świadczenia o łącznej wartości 244 mln zł. Zamknęła I półrocze wynikiem finansowym netto wynoszącym 20,7 mln zł i składką 357,6 mln zł. Najwyższy wzrost przypisu odnotowano w produktach ze składką jednorazową, w szczególności w ubezpieczeniach typu unit-linked.

"W ubezpieczeniach życiowych udało nam się zwiększyć przypis składki. Zaczynamy dostrzegać efekty wprowadzonych do oferty zmian, w szczególności produktów o modułowej konstrukcji, łatwo dopasowywanej do potrzeb klienta" - zauważa Witold Jaworski, prezes Allianz.

W spółce majątkowej wartość odszkodowań wypłaconych w I półroczu wyniosła 514 mln zł. Półroczny zysk netto wyniósł 114,1 mln zł. Na wynik finansowy wpływ miały m.in. wyższy wynik z inwestycji oraz obniżenie kosztów administracyjnych.

"Naszym niezmiennym celem pozostaje rentowny wzrost, choć w obecnych warunkach rynkowych ciężko jest pogodzić rozwój biznesu z poprawą wyników" - podkreśla Witold Jaworski.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

 

Udostępnij artykuł: