Allianz rośnie w ubezpieczeniach życiowych

Finanse i gospodarka

W 2014 roku grupa Allianz zebrała łącznie 2,5 mld zł składek, odnotowując, mimo trudnych warunków rynkowych, wzrost w ubezpieczeniach życiowych. Łączny wynik wszystkich spółek grupy za 2014 rok wyniósł 219,9 mln zł, więc był wyższy o 25 proc. Wartość aktywów zarządzanych przez grupę na koniec roku to 13,7 mld zł.

W ubezpieczeniach majątkowych zebrana składka wyniosła 1,76 mld zł. Spółka majątkowa zamknęła 2014 rok z zyskiem w wysokości 154,7 mln zł, co oznacza wzrost o 73 mln zł (88 proc.) wobec wyniku z 2013 roku. Wypłacone odszkodowania i świadczenia osiągnęły poziom ponad 1 mld zł. W segmencie ubezpieczeń życiowych składka przypisana wyniosła 775,5 mln zł w porównaniu do 533,6 mln zł w poprzednim roku, to wzrost o ponad 241 mln zł. Wynik netto za 2014 rok wyniósł 43,7 mln zł wobec 51,6 mln w roku poprzednim.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 482 mln zł. Sprzedaż produktów życiowych kształtowała się na dobrym poziomie, szczególnie w ubezpieczeniach grupowych oraz w tradycyjnych ubezpieczeniach życiowych z regularną składką sprzedawanych przez agentów.

Allianz to niemiecka grupa świadcząca usługi ubezpieczeniowe i finansowe w 70 krajach Europy i świata. Według rankingu Forbes, Allianz jest największym ubezpieczycielem na świecie biorąc pod uwagę kombinację przychodów, zysku, zarządzanych aktywów i wartości rynkowej.  Na polskim rynku działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz emerytalnym i funduszy inwestycyjnych.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: