Altus TFI S.A. dzięki systematycznemu wzrostowi aktywów jest liderem wśród TFI notowanych na warszawskiej GPW

Finanse i gospodarka

Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Altus TFI S.A. zarządza już 5,17 mld zł aktywów: 3,37 mld zł zgromadzonych w funduszach oraz 1,8 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku roku, mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, wartość aktywów zarządzanych przez firmę zwiększyła się o 12,9%, dzięki czemu jest ona obecnie największym pod tym względem TFI notowanym na warszawskiej giełdzie.

Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Altus TFI S.A. zarządza już 5,17 mld zł aktywów: 3,37 mld zł zgromadzonych w funduszach oraz 1,8 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku roku, mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, wartość aktywów zarządzanych przez firmę zwiększyła się o 12,9%, dzięki czemu jest ona obecnie największym pod tym względem TFI notowanym na warszawskiej giełdzie.

Niezależne Altus TFI S.A. jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym, od 11 lipca br., na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wejście na giełdę wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą Zarząd konsekwentnie realizuje. 31 lipca br. wartość aktywów netto (WAN) 44 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A wyniosła 3369,11 mln zł, o 21,93% (tj. 606,02 mln zł) więcej niż na koniec 2013 r.

W lipcu największym zainteresowaniem cieszyły fundusze o bezpiecznych strategiach inwestycyjnych. Ma to związek z ciągle dużą zmiennością na rynkach finansowych. W ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z serią złych informacji geopolitycznych. Konflikt na Ukrainie, po zestrzeleniu przez separatystów samolotu Malassia Airlines, nabrał nowego wymiaru, czego przejawem było zaostrzenie międzynarodowych sankcji wobec Rosji. Do tego nastąpiła eskalacja wydarzeń na Bliskim Wchodzie. To wszystko miało negatywny wpływ na nastroje inwestorów. Taka sytuacja nie sprzyja funduszom akcyjnym. Na szczęście odpływy udaje się nam rekompensować dzięki konwersjom środków i napływom do funduszy opartych na strategiach dłużnych lub absolutnej stopy zwrotu - mówi Tomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.

Na koniec lipca 2014 r. Altus TFI S.A. zarządzało 31 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla osób prywatnych i klientów instytucjonalnych oraz 13 subfunduszami otwartymi, których jednostki uczestnictwa są bardziej dostępną inwestycją dla mniej zamożnych inwestorów. 31 lipca br. wartość aktywów netto (WAN) funduszy otwartych zarządzanych przez Altus TFI S.A. wyniosła 815 mln zł, o 30,2% (tj. 189,15 mln zł) więcej niż na koniec 2013 r, a licząc rok do roku o 175,17% (tj. 518,83 mln zł). - W I półroczu br. wartość aktywów netto naszych funduszy zwiększyła się o ponad 20%, podczas gdy rynek wzrósł od początku roku średnio o 7,3%. Zanotowaliśmy wzrost w głównych liniach biznesowych: kapitałowych funduszach otwartych i zamkniętych, systematycznie dywersyfikujemy portfel, co będzie miało pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe w przyszłości. Sprzedaż po siedmiu miesiącach jest obiecująca. Obecnie jesteśmy już największym TFI na warszawskiej giełdzie, pod względem wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszach. Do tego dochodzi ok. 1,8 mld zł aktywów zarządzanych przez nas w ramach usługi asset management - dodaje Tomasz Dudziński.

Altus TFI S.A. zawdzięcza swój sukces systematycznej pracy nad poszerzeniem oferty produktowej oraz listy dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy. W tym roku towarzystwo zaproponowało zamożnym inwestorom trzy nowe fundusze zamknięte m.in.: Akcji+ oraz GlobAl, a dla klienta masowego dwa nowe subfundusze w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu, oba zarządzane są w formule absolutnej stopy zwrotu i inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W czerwcu Altus TFI S.A. rozpoczęło współpracę z Raiffeisen Polbank, jednym z największych banków detalicznych w Polsce, w ramach której zarządza aktywami czterech funduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (Aktywnego Oszczędzania, Globalnych Możliwości, Aktywnego Inwestowania, Obligacji Korporacyjnych). - Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2014 r. - dodaje dyrektor Dudziński.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad pięciu lat - 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna - w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów.

Źródło: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Udostępnij artykuł: