„Alu Profit” – nowa struktura ubezpieczeniowa w Raiffeisen Banku

Bankowość

Do 16 listopada w oddziałach Raiffeisen Bank Polska dostępny jest produkt strukturyzowany "Alu Profit" związany z notowaniami cen aluminium. Dwuletnie ubezpieczenie na życie i dożycie zostało przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa. Dzięki takiej formie inwestycji klient jest zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych. Produkt zapewnia również 100% ochronę kapitału w dacie zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Do 16 listopada w oddziałach Raiffeisen Bank Polska dostępny jest produkt strukturyzowany "Alu Profit" związany z notowaniami cen aluminium. Dwuletnie ubezpieczenie na życie i dożycie zostało przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa. Dzięki takiej formie inwestycji klient jest zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych. Produkt zapewnia również 100% ochronę kapitału w dacie zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Instrument daje możliwość uzyskania maksymalnej premii w wysokości 27-33%, co jest uzależnione od wzrostu ceny aluminium po okresie 2 lat i pod warunkiem, że w tym czasie wartość indeksu nie przekroczy 130% wartości początkowej. Jeśli bariera zostanie przekroczona, to niezależnie od ceny metalu na zakończenie inwestycji klient otrzyma premię w wysokości 3,7-5,7% składki. W przypadku, gdy cena aluminium na zakończenie inwestycji będzie poniżej wartości początkowej (a nie przekroczyła nigdy bariery 130%), ubezpieczony otrzyma gwarantowane świadczenie w wysokości 100% wpłaconego kapitału.

Ostateczne wielkości premii zostaną podane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Bank nie pobiera żadnych opłat za zarządzanie ani za nabycie produktu. Minimalna kwota inwestycji wynosi 10 tys. zł.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: