AM Best potwierdziło ratingi dla Polskiego Towarzystwa Reasekuracji. Rating siły finansowej PTR wynosi „A-”, natomiast rating kredytowy „a-”.

Finanse i gospodarka

Perspektywa obu ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla silnie dostosowaną do ryzyka kapitalizację połączoną z wyraźnym wsparciem PTR przez właściciela - Fairfax.

Zapewnia on reasekuratorowi prawnie wiążące bezterminowe gwarancje. Po dokapitalizowaniu PTR przez Fairfax w 2009 r., kapitalizacja reasekuratora potwierdzona jest przez wysoką bazę kapitałową, równoważoną znaczącym, 26 proc. przyrostem składki w 2011 r. Poza wystawieniem gwarancji, Fairfax wspiera PTR w zakresie zagadnień związanych z underwritingiem i zarządzaniem aktywami. Hamblin Watsa, doradca inwestycyjny Fairfax, jest natomiast odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami PTR.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: