Amerykańska Izba Handlowa w Polsce obchodzi 10-lecie na Dolnym Śląsku

Finanse i gospodarka

Firmy amerykańskie stworzyły tysiące nowych miejsc pracy i dokonały wielomilionowych inwestycji na terenie Dolnego Śląska.

Firmy amerykańskie stworzyły tysiące nowych miejsc pracy i dokonały wielomilionowych inwestycji na terenie Dolnego Śląska.

W tym roku wrocławski odział Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce świętuje 10-lecie swojej działalności. Członkowie Izby zatrudniają w regionie ponad 50 tysięcy pracowników i zainwestowali dotychczas prawie półtora miliarda złotych na Dolnym Śląsku. W obchodach jubileuszu, poza przedsiębiorcami, wzięli udział goście specjalni Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce oraz Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Priorytetem Izby na Dolnym Śląsku jest zmniejszenie barier inwestycyjnych oraz wypracowanie rozwiązań, przyczyniających się do wzrostu popularności regionu wśród inwestorów. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce od początku swojej działalności we Wrocławiu wspiera działalność przedsiębiorców w regionie. Organizuje cykliczne spotkania biznesowe poświęcone m.in. tematom z dziedziny prawa pracy, działalności specjalnych stref ekonomicznych i instrumentom wsparcia przedsiębiorców. Wśród zapraszanych gości są zarówno przedstawiciele władz administracyjnych, jak i dyplomaci, wybitni ekonomiści oraz osoby ze świata mediów. Celem wydarzeń jest zintegrowanie managerów firm działających na Dolnym Śląsku, ich partnerów biznesowych oraz klientów, wymiana doświadczeń oraz wypracowywanie dobrych praktyk współpracy w regionie.

Dolny Śląsk znajduje się w polskiej czołówce, jeżeli chodzi o zagraniczne inwestycje bezposrenie - mówi Joanna Bensz, Dyrektor AmCham we Wrocławiu i człone zarządu AmCham w Polsce. Szacuje się, że co piąta inwestycja zagraniczna umiejscowiona jest właśnie w naszym regionie, a blisko co trzecia spółka zarejestrowana we Wrocławiu posiada zagraniczny kapitał. Największymi inwestorami spoza UE są Amerykanie, w stolicy województwa utworzyli ponad 90 firm.

Firmy zrzeszone w AmCham bezpośrednio zatrudniają ponad 17 tysięcy pracowników w regionie. Warto podkreślić, że często z każdym nowo utworzonym miejscem pracy w firmach produkcyjnych wiąże się powstanie 3 dodatkowych w firmach współpracujących, u partnerów i dostawców. Toteż w wyniku obecności amerykańskich przedsiębiorców w regionie pracę znalazło dotąd ponad 50 tysięcy osób.

Z okazji jubileuszu AmCham we Wrocławiu, w piątek 28 lutego, obyło się Śniadanie Biznesowe, w którym uczestniczył Stephen Mull, Ambasador USA oraz Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas spotkania podsumowywano działalność oddziału Izby, rozmawiano na temat rozwoju gospodarczego kraju i regionu oraz przyciągnięciu dalszych inwestycji.

Amerykańskie firmy miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarki Polski, a Amerykańska Izba Handlowa odegrała istotną rolę w pozyskaniu dużej liczby amerykańskich inwestycji w Polsce. Dziś Izba zrzesza ponad 300 amerykańskich firm, a szacuje się, że na terenie kraju w oddziałach amerykańskich spółek pracuje 200 000 Polaków - powiedział Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce. Nie jest zaskoczeniem, że Polska jest nadal atrakcyjnym miejscem dla amerykańskich inwestycji dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom, dobrej infrastrukturze i strategicznemu położeniu.

Wrocławski oddział Izby, od 10 lat jest reprezentowany przez PM Group - firmę członkowską  AmChamu w Polsce, która również we Wrocławiu ma swoją główną siedzibę. Joanna Bensz, członek zarządu firmy od początku pełni rolę Dyrektora Biura we Wrocławiu. Jedną z aktywności AmCham we Wrocławiu jest działanie na rzecz polepszenia klimatu inwestycyjnego w Polsce. Biuro jako pierwsze rozpoczęło starania o wypromowanie i uzyskanie poparcia w regionie dla umowy TTIP - Porozumienia o Wolnym Handlu pomiędzy USA a UE. Umowa zapewnić ma ujednolicenie przepisów celnych i administracyjnych w celu ułatwienia wymiany handlowej pomiędzy gospodarkami. AmCham blisko współpracuje m.in. z trzema specjalnymi strefami ekonomicznymi w regionie, w których funkcjonuje łącznie już ponad 200 podmiotów. Atutem stref są nie tylko zwolnienia podatkowe oraz dobrze przygotowane tereny inwestycyjne ale również pomoc w procedury administracyjnych na etapie inwestycji i opieka poinwestycyjna.

Źródło: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
American Chamber of Commerce in Poland
AmCham

Udostępnij artykuł: