Amerykańska Izba Handlowa w Polsce z nową Radą Dyrektorów

Kadry

15 grudnia ukonstytuowała się Rada Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), która została wybrana podczas Walnego Zgromadzenia Członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Na jej czele stanął Tony Housh, wcześniejszy członek Rady Dyrektorów. Wiceprezesami zostali Judith Gliniecki i Joanna Bensz, funkcję skarbnika objął Paul Fogo, natomiast sekretarza Rick Lada.

15 grudnia ukonstytuowała się Rada Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), która została wybrana podczas Walnego Zgromadzenia Członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Na jej czele stanął Tony Housh, wcześniejszy członek Rady Dyrektorów. Wiceprezesami zostali Judith Gliniecki i Joanna Bensz, funkcję skarbnika objął Paul Fogo, natomiast sekretarza Rick Lada.

W skład Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej wchodzą czołowi przedstawiciele biznesu, zaangażowani w rozwój gospodarki, działania publiczne i społeczne. Naszym celem jest nie tylko promowanie amerykańskich inwestycji i podtrzymywanie wzajemnych relacji polsko-amerykańskich, ale także działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego - mówi Dorota Dąbrowski, dyrektor zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Rada Dyrektorów wybierana jest na okres dwóch lat, a do jej kompetencji należy nadzór i kontrola korporacyjna. Członkowie Rady to przedstawiciele najważniejszych firm w Polsce z różnych obszarów gospodarki.

W skład Rady Dyrektorów na kadencję 2015 - 2016 weszli:

 1. Tony Housh, APCO Worldwide - prezes
 2. Judith Gliniecki, CEE Equity Partners - wiceprezes
 3. Joanna Bensz, CH2M Hill - wiceprezes
 4. Paul Fogo, JF Kancelaria Prawna- skarbnik
 5. Richard Lada - sekretarz
 6. Magdalena Burnat-Mikosz, Deloitte - członek
 7. Anna Jakubowski, Coca-Cola Company - członek
 8. Jolanta Jaworska, IBM Polska i Kraje Bałtyckie - członek
 9. Marek Kapuściński, Procter & Gamble w Europie Środkowej - członek
 10. John Lynch, Lynka - członek
 11. Roman Rewald, Weil, Gotshal & Manges - członek
 12. Józef Wancer, Bank BGŻ - członek

Źródło: Amerykańska Izba Handlowa

Udostępnij artykuł: