Amplico Life zmienia nazwę na MetLife

Finanse i gospodarka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amplico Life podjęło 6 lutego 2014 r. uchwałę o zmianie statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki na MetLife.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amplico Life podjęło 6 lutego 2014 r. uchwałę o zmianie statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki na MetLife.

Wniosek w tej sprawie został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, która 27 lutego 2014 roku wyraziła zgodę na taką zmianę. Decyzja jest wynikiem globalnego dążenia MetLife do podkreślenia obecności marki MetLife na rynkach lokalnych. Akcjonariusz Amplico Life podjął decyzję o zmianie nazwy i logo firmy na takie, które w swojej treści podkreślą globalną jedność ze spółkami grupy MetLife.

Formalna zmiana nazwy i logo spółki jest planowana w maju br. pod warunkiem uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: