Prezentacje: AMRON Narzędzie dla doradcy klienta czy dla zarządu banku?

BANK 2009/12

Baza danych AMRON to odpowiedź środowiska bankowego na wymogi nadzoru finansowego sformułowane w Rekomendacji J z dnia 20 lipca 2000r. dotyczącej tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości. Nadzór bankowy dostrzegł wzrost zainteresowania sektora finansowaniem rynku nieruchomości. Zwrócił zatem uwagę na konieczność stałego monitorowania wszelkich zjawisk zachodzących na nim, jak również związanego z nimi ryzyka.

Jacek Furga
Agnieszka Gołębiewska

Służyć temu miała wiarygodna i kompleksowa baza danych, umożliwiająca przeprowadzanie pogłębionych analiz i symulacji oraz wyznaczanie prognoz i trendów rozwojowych rynku nieruchomości.

Dokument szczegółowo określa kryteria, jakie powinna spełniać. Są to:

  • kompleksowość i rzetelność – baza powinna zawierać różnorodne informacje o nieruchomościach pochodzące z możliwie wszystkich dostępnych źródeł
  • baza powinna być aktualizowana na bieżąco, ale umożliwiać równocześnie dostęp do informacji historycznych
  • baza powinna uwzględniać odpowiednią wielkość i dobór próby statystycznej (rejestracja informacji obejmujących cały rynek)

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: