Analitycy Domu Maklerskiego DI BRE: korekta okazją do uzupełnienia portfeli akcji

Finanse i gospodarka

Światowa gospodarka powoli, ale jednak wychodzi ze spowolnienia. Korekta na rynku akcji będzie okazją na zakup akcji w dłuższym terminie. Inwestorzy nadal oczekują na decyzję rządu w sprawie funduszy emerytalnych. Wzrost PMI w Europie jest pozytywnym impulsem wywołującym popyt na akcje.

Dodatkowo, sprzyjający czynnik stanowi osłabienie w ostatnich tygodniach złotego, a także niestabilna sytuacja w Turcji. Z drugiej strony, dane makroekonomiczne dla Polski przedstawiają ponury obraz koniunktury gospodarczej  – piszą analitycy Domu Maklerskiego DI BRE w comiesięcznej aktualizacji strategii inwestycyjnej.

Analizując wstępne, ale już pewne dane, możemy stwierdzić, że I kwartał dla polskiej gospodarki był słabszy niż czwarty. Jakakolwiek nie okaże się ostateczna rachuba wzrostu PKB podana przez GUS, dołek w cyklu koniunkturalnym uważamy jednak za osiągnięty – mówi Michał Marczak, szef analityków Domu Maklerskiego DI BRE. – Obecnie RPP już zdaje sobie w pełni sprawę, że obraz gospodarki przedstawiony modelami IE był zdecydowanie zbyt optymistyczny, zarówno w kontekście punktu przegięcia cyklu koniunkturalnego, jak i głębokości spowolnienia – dodaje.

Przewidywania odnośnie wzrostu PKB to nie jedyne niepokojące informacje makro. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w kwietniu o 11 tys. osób, co przełożyło się na roczną dynamikę zatrudnienia rzędu -1,0 proc. – Należy przyznać, że to bardzo słaby wynik jak na kwiecień, tym bardziej, że nasza prognoza odzwierciedlała możliwość przesunięć sezonowych w zatrudnieniu w związku z przedłużającą się w marcu zimą. Efekt nie nastąpił, co potwierdza ponury obraz koniunktury gospodarczej w Polsce – mówi Michał Marczak. – Okazuje się, że pewne przesłanki zmiany trendu na wskaźnikach koniunktury były złudne, a na stabilizację zatrudnienia przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej kilka miesięcy – dodaje.

W kwietniu roczny wskaźnik inflacji obniżył się z 1,0 proc do 0,8 proc., ale to i tak mniej niż oczekiwano. To jeszcze nie koniec najbardziej stromej dezinflacji w najnowszej historii. Analitycy Domu Maklerskiego DI BRE oczekują, że inflacja spadnie w kolejnych miesiącach za sprawą niższych cen paliw, energii, żywności, obniżek w telefonii komórkowej i  telewizji cyfrowej. Wskaźnik roczny za maj zbliży się do 0,6 proc., a w wakacje możliwe są odczyty zbliżone do 0 proc.

W połowie maja rynki rozwinięte rozpoczęły średnioterminową korektę, która w scenariuszu bazowym DI BRE potrwa jeszcze kilka tygodni. Polski rynek będzie zachowywał się lepiej dzięki poprawiającymi się w Europie PMI, zamieszkami w Turcji oraz napływem oszczędności do TFI.

Analizując poszczególne sektory, analitycy DI BRE zwracają uwagę, że majowe i czerwcowe obniżki stóp procentowych negatywnie przełożą się na wynik odsetkowy banków i to nie tylko w drugiej połowie bieżącego roku, ale również w 2014. Pocieszeniem są jedynie zyski z obligacji odłożone w kapitałach. Sektor bankowy wyceniany jest na wskaźniku P/E w wysokości 15,9x na 2013 i 14,2x na 2014, co trudno uznać za poziomy atrakcyjne. Według DI BRE wycena PZU jest bliska wartości godziwej, a wycena Kruka atrakcyjna. Z kolei marże rafineryjne i petrochemiczne po okresowej słabości w początkach maja już się odbudowały, co podtrzymuje pozytywne nastawienie do akcji Orlenu. W związku z osłabieniem złotego, analitycy DI BRE oczekują presji na notowania Lotosu i PGNiG.

Obawa o wyjście FED z QE3 i zbyt powolne wychodzenie światowej gospodarki ze spowolnienia obniżają ceny surowców. Negatywny sentyment do sektora górnictwa może jeszcze potrwać, co jest okazją do kupna (KGHM, JWS, LWB).  W czerwcu, analitycy DI BRE zwracają uwagę na spółki przemysłowe, której dotychczas nie partycypowały w majowym wzroście – Amica, Bumech, Fasing, Izostal, Orzeł Biały i Relpol. Podobnie w sektorze budownictwa. Ponad 20. proc. wzrost akcji Budimexu i Ulmy w maju powinno kierować uwagę na pozostałe bezpieczne spółki z sektora, które nie brały jeszcze udziału we wzrostach.

W raporcie miesięcznym DI BRE podwyższył rekomendację dla spółki Erbud (Kupuj) oraz obniżył zalecenie inwestycyjne dla spółek: Astarta(Trzymaj), BZ WBK (Trzymaj), Ciech (Akumuluj) Getin Noble Bank (Trzymaj), ING BSK (Trzymaj), Lotos (Redukuj), Pekao (Trzymaj), PKN Orlen (Akumuluj), Work Service (Akumuluj).

Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego
Grupy BRE Banku

Udostępnij artykuł: