Analitycy: zysk banków z GPW mniejszy o 46 proc. w IV kw. 2020 r.

Gospodarka / Z rynku

Zysk netto banków z GPW w IV kwartale wyniesie łącznie 1,6 mld zł, czyli będzie 46 proc. niższy niż rok wcześniej i 38 proc. niższy niż w III kwartale - wynika z ankiety PAP Biznes. Kwartał przyniósł odbicie się wyniku odsetkowego, wzrost wyniku prowizyjnego, ale jego obraz zdeterminowany będzie przez bardzo wysokie rezerwy na kredyty w CHF, które wynieść mogą łącznie około 1,8 mld zł.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Marco Scisetti

Zysk netto banków z GPW w IV kwartale wyniesie łącznie 1,6 mld zł, czyli będzie 46 proc. niższy niż rok wcześniej i 38 proc. niższy niż w III kwartale - wynika z ankiety PAP Biznes. Kwartał przyniósł odbicie się wyniku odsetkowego, wzrost wyniku prowizyjnego, ale jego obraz zdeterminowany będzie przez bardzo wysokie rezerwy na kredyty w CHF, które wynieść mogą łącznie około 1,8 mld zł.

W przyszłym tygodniu banki rozpoczynają sezon publikacji wyników za czwarty kwartał 2020 roku. Pierwsze dane opublikuje Bank Millennium (2 lutego), potem Santander Bank Polska (3 lutego) oraz mBank (9 lutego).

Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że zysk netto dziewięciu banków w IV kwartale spadnie o 46 proc. rok do roku, a wpływ na pogorszenie będzie miało głównie wyższe o 49 proc. saldo rezerw.

Czytaj także: Redukcja kosztów głównym źródłem zysku sektora bankowego w 2021 roku?

Poniżej konsensusy wyników dla dziewięciu banków na IV kwartał 2020 roku (w mln zł):

 IV kw wgrdrkdk
 konsensusu  
Wynik odsetkowy9478-9,0%1,0%
Wynik z prowizji37475,3%2,8%
Koszty ogółem6192-2,6%3,6%
Saldo rezerw-396849,4%46,8%
Zysk netto1600-45,8%-38,3%

Wpływ na wyższe rezerwy w bankach będą miały zwiększone odpisy na kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich.

Czytaj także: Pengab zanotował w styczniu ponad 10-pkt. wzrost, 2021 rok pod znakiem wielu wyzwań dla sektora >>>

Z zebranych danych wynika, że w IV kwartale 2020 roku rezerwy na te kredyty wyniosą łącznie około 1,8 mld zł, będą więc ponad 1 mld zł wyższe niż w III kwartale 2020 roku (730 mln zł).

Zawiązania rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami CHF (w mln zł)

 IV kwartał
Millennium379,6
mBank439,5
Santander209,3
ING250
BNP Paribas101,7
PKO BP*388
  
SUMA1768,1

*PKO BP nie publikował danych o rezerwach na CHF w IV kwartale. Podana wartość to średnia oczekiwań analityków z 8 biur maklerskich.

Rezerwy na „franki”

Zdaniem analityków BM mBanku, chociaż dane NBP za październik i listopad nie wskazują na pogorszenie jakości aktywów banków, to wyniki za IV kwartał 2020 roku będą kształtowane głównie przez rezerwy na COVID-19 oraz rezerwy na kredyty w CHF.

Według nich wysokie rezerwy na „franki” w IV kwartale 2020 roku należy odczytywać nie tylko jako reakcję banków na falę nowych pozwów, ale przede wszystkim jako wykorzystanie i tak bardzo trudnego 2020 roku do zwiększenia rezerwy portfelowej.

„Jednocześnie zakładamy, że podstawowy CoR pozostanie na dotychczasowym niskim poziomie, co wskazuje na nadal wysoką jakość aktywów w gospodarce” - ocenili w raporcie analitycy BM mBanku Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk.

Zgodnie z prognozami analityków wynik odsetkowy w IV kwartale będzie pod presją wcześniejszych obniżek stóp procentowych i spadnie 9 proc. rdr, ale w porównaniu do III kwartału 2020 roku będzie już wyższy o 1 proc.

Wynik prowizyjny

Wynik prowizyjny będzie natomiast 5 proc. wyższy niż rok wcześniej i 3 proc. wyższy niż w III kwartale 2020 roku.

Zdaniem analityka DM BDM Michała Fidelusa IV kwartał przyniósł osłabienie się aktywności i transakcyjności klientów banków wskutek jesienno-zimowego lockdownu, ale nie w tak znaczącym stopniu jak miało to miejsce na wiosnę.

"Sprzedaż gotówek pozostaje istotnie słabsza rok do roku, ale dynamicznie zwiększa się sprzedaż kredytów hipotecznych. Popyt na kredyt korporacyjny nie odbudował się jeszcze w znaczącym stopniu” - ocenił Fidelus.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy zaczyna delikatnie rosnąć, wyjątkowo mocny pozostaje wynik prowizyjny.

"Banki korzystają nie tylko z dobrej brokerki i zarządzania aktywami. Wysoka płynność pozwoliła im także wprowadzić regularne opłaty dla klientów korporacyjnych z tytułu utrzymywania wysokich sald depozytowych" - dodał.

Analityk DM BDM ocenił, że pozostałe przychody w IV kwartale 2020 roku powinny być istotnie lepsze niż rok temu, czemu sprzyjać ma dobry wynik handlowy, rewaluacja akcji Visa, a także niska baza (w IV kwartale 2019 roku banki zawiązały rezerwy na tzw. małe TSUE)

Wyliczenia obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas i oparte są na prognozach do ośmiu biur maklerskich.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: