Analiza sektora zdrowotnego: czy rozwiązania BI mogą pomagać w leczeniu ludzi?

Finanse i gospodarka

Starzenie się populacji, rosnące koszty opieki medycznej i spadek jej efektywności to tylko niektóre wyzwania stojące dzisiaj przed sektorem opieki zdrowotnej. Dodatkowo, budżety placówek są ograniczone, a wymaga się od nich najwyższego poziomu opieki.

Starzenie się populacji, rosnące koszty opieki medycznej i spadek jej efektywności to tylko niektóre wyzwania stojące dzisiaj przed sektorem opieki zdrowotnej. Dodatkowo, budżety placówek są ograniczone, a wymaga się od nich najwyższego poziomu opieki.

W rezultacie, rozwiązania Business Intelligence (BI) mogą stać się nie tylko tymczasowym rozwiązaniem pomagającym w rozwiązywaniu palących problemów. Dzięki możliwości dostarczania przetworzonych informacji w czasie rzeczywistym, rozwiązania BI w efektywny sposób mogą przekształcić cały sektor i pomóc w zakresie zmniejszenia czasu oczekiwania na wizytę, zwiększenia bezpieczeństwa chorych, ale też lepszego zarządzania kosztami w placówkach.

Diagnoza w pigułce

Kwestie finansowe i administracyjne w placówkach świadczących opiekę zdrowotną, tak państwowych jak i prywatnych, są niezwykle skomplikowane. Od instytucji świadczących opiekę medyczną wymaga się nie tylko leczenia chorych, ale także przejrzystości i odpowiedzialności za swoje działania. Placówki opieki zdrowotnej generują ogromne ilości danych każdego dnia. Problem polega na tym, że wiele instytucji nie posiada narzędzi niezbędnych do ich gromadzenia i odpowiedniego łączenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę mnogość systemów informatycznych wykorzystywanych do zapisywania informacji w całej opiece zdrowotnej, zaczynając od danych na temat pacjentów, a na obsłudze czynności administracyjnych kończąc, to dużym wyzwaniem staje się wyciąganie prawidłowych wniosków w celu poprawy wydajności.

Dane dostępne w czasie rzeczywistym to ich wyższa rzeczywista wartość

Dzięki zdolności łączenia w czasie rzeczywistym różnych źródeł informacji, samoobsługowy BI rewolucjonizuje sposób, w jaki pracownicy opieki zdrowotnej mogą uzyskiwać wnioski, które skłaniają ich do podjęcia konkretnych działań.

Bez dostępu do aktualnych danych, instytucje opieki zdrowotnej funkcjonują mniej efektywnie niż mogłyby. Zbyt często pracownicy opieki zdrowotnej pracują i podejmują decyzje na podstawie raportów zawierających dane sprzed kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy - danych dziś już nieaktualnych. W konsekwencji nie są w stanie określić stanu finansów lub efektywności leczenia w szpitalu, czy też klinice.

Dzięki połączeniu różnych źródeł danych w platformie Business Discovery, pracownikom opieki zdrowotnej dostarczane są w czasie rzeczywistym potrzebne informacje. Ordynatorzy mogą np. monitorować koszty i kontrolować je, porównując aktualne wydatki z ustalonym budżetem. W ten sposób można wyciągać wnioski na temat wyników pracy oddziału, ustalić w jaki sposób lepiej zaplanować pracę personelu oraz zarządzanie środkami trwałymi, by kontrolować wydatki. Menadżerowie mogą po prostu podejmować bardziej świadome decyzje.

Dodatkowo, poprzez zapewnienie wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej dostępu do istotnych dla nich danych, są oni w stanie rozwiązywać specyficzne dla ich funkcji problemy. Mogą podejmować szybkie i efektywne, ale przede wszystkim oparte na aktualnych danych decyzje. Nie są uzależnieni od raportów z działów IT. W instytucjach opieki zdrowotnej ten fakt jest szczególnie ważny, gdyż od poprawności podejmowanych decyzji może zależeć czyjeś życie.

Business Intelligence w służbie ratowania życia

Za pomocą BI, instytucje świadczące opiekę medyczną umożliwiają lekarzom i pielęgniarkom skupienie się na poprawie leczenia chorych, skracając czas potrzebny na uzyskanie wyników potrzebnych do podjęcia decyzji nt. sposobu prowadzenia terapii, jak i następnie już w trakcie leczenia.

Na przykład dzięki synchronizacji zarządzania zasobami danych na temat pacjenta, szpitale są w stanie monitorować przebieg jego leczenia. Możliwe jest określenie czasu oczekiwania na operację, daty jej rozpoczęcia oraz daty wypisu ze szpitala. Posiadając dostęp do danych, pracownicy opieki zdrowotnej mogą lepiej zorientować się, gdzie istnieje potrzeba usprawnienia działań. Decyzje mogą być więc podejmowane w najlepszy z możliwych sposobów - w oparciu o aktualne dane, co z kolei prowadzi do poprawy procesów, zapewniając maksymalną wydajność działań i możliwość przeprowadzenia większej ilości operacji.

Ponadto, dzięki możliwości pracy wspólnej, samoobsługowe oprogramowanie BI pozwala lekarzom dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie leczenia i diagnostyki. Nie ulega wątpliwości, że umożliwienie komunikacji pomiędzy lekarzami zwiększa szanse na wyższą jakość obsługi każdego pacjenta.

Odkrywanie nowych metod leczenia

Chociaż dane same w sobie nie mogą rozwiązać wszystkich problemów opieki zdrowotnej, to niewątpliwie zapewnienie odpowiednich narzędzi do obsługi danych może pomóc w codziennej praktyce. Samoobsługowe rozwiązania BI pozwalają na analizę danych w czasie rzeczywistym i tym samym gwarantują podejmowanie obiektywnych, opartych na faktach decyzji w dowolnym miejscu i o każdej porze.

Marcin Mazur
dyrektor regionalny na obszar Europy wschodniej, Grecji oraz Izraela
QlikTech

Udostępnij artykuł: