Andrzej Burliga

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Pion Zarządzania Ryzykiem Santander Bank Polska S.A.

Andrzej Burliga

Wiceprezes Zarządu Pion Zarządzania Ryzykiem Santander Bank Polska S.A.

Andrzej Burliga jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania oraz zarządzania ryzykiem, między innymi INSEAD International Executives Development Programme, BZ WBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA Professional Risk Managers International Association.
  • Andrzej Burliga jest związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. , a wcześniej z Bankiem Zachodnim S.A., od 1995 roku. Początkowo pracował w Departamencie Skarbu, gdzie w ciągu kilku lat awansował z dealera na funkcję chief dealera, a następnie dyrektora Departamentu Skarbu.
  • W latach 2001-2006 kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem.

W 2007 roku Andrzej Burliga otrzymał nominację na Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., a w 2017 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Zarządzania Ryzykiem, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności

Zarządza Pionem Zarządzania Ryzykiem.
Udostępnij artykuł: