Andrzej Chmielecki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu, SGB Bank SA.
Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu, SGB Bank SA. Fot. SGB Bank SA

Wiceprezes Zarządu SGB-Bank SA

Wiceprezesem SGB-Banku SA jest od października 2018 r. Ma za sobą ponad 30 lat kariery zawodowej na polskim rynku finansowym, w tym doświadczenie w sektorze bankowości spółdzielczej. Pracował jako dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu, a wcześniej w Bydgoszczy.

W przeszłości członek zarządu BGŻ S.A., ZBP, Gospodarczego Banku Wielkopolski SA (obecnie SGB-Bank SA). W latach 1999-2006 był Prezesem Zarządu GBW SA. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oraz szkolenia dla bankowej kadry zarządzającej Kellogg University.

Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij artykuł: