Andrzej Grzegorz Matysiak

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • 2009 tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
 • 2003 Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • 2002 Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
 • 2001 Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
 • 1990 Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
 • 1986 Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - wiceprzewodniczący
 • Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor
 • 2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej
 • 2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej
 • 2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik
 • 2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • 2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych
 • 2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru
 • 1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora
 • 1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz
 • 1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: