Andrzej Kisielewicz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zatrudniony jest na stałe od 1993 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” sp. z o.o., „Teta” S.A. oraz PKO BP S.A.

Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w czasopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku polskim („Logika i argumentacja”, ”Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

Udostępnij artykuł: