Andrzej Lech: Konieczna regulacja ustawowa

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Andrzej Lech - Prezes Zarządu,  Warszawski Instytut Bankowości

Wypowiedź dla aleBank.pl: Andrzej Lech - Prezes Zarządu,  Warszawski Instytut Bankowości

Maciej Małek: Cele i założenia projektu Ram Kwalifikowanych także w wymiarze europejskim są jasne, ale przecież nie rama stanowi o istocie celu głównym tego zamierzenia. 

Andrzej Lech: Rama, którą stworzyliśmy jest narzędziem dla fachowców. Dla nich - HRowców, dla zarządzających organizacjami kryje ona wiele praktycznych zastosowań, które mogą być zastosowane zupełnie niezależnie od tego, jak system kwalifikacji będzie ostatecznie zbudowany i jakie regulacje ustawowe go określą. Powiedzmy od razu, że w innym wymiarze te rezwiązania systemowe, ustawowe są ogromnie ważne ponieważ mają stworzyć przestrzeń, warunki i sprzyjające okoliczności dla powstawania aktualnych, żywych i potrzebnych kwalifikacji, które powstają dynamicznie na zmieniającym się rynku. Te kwalifikacje nie powstaną nigdzie indziej niż w ramach rynku, przez ludzi, którzy identyfikują i definiują potrzeby z tego zakresu. Kwalifikacje muszą być opisywane, tworzone muszą być warunki, narzędzia aby można było kwalifikacje uzyskiwać, osiągać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potwierdzane certyfikatem. To wszystko wymaga wsparcia państwa i również uwiarygodnienia poprzez spełnienie standardu dla tych kwalifikacji, które nie mają takiej wiarygodności jak kwalifikacje z rynku formalnego - jak dyplom uczelni wyższej. Wiele kwalifikacji na to zasługuje. System ma stworzyć do tego warunki.  

MM: W jaki sposób zadbaliście o wpisanie oczekiwań interesariuszy projektu w jego treść?

AL: Projekt założeń ustawy z intencji swoich zawiera wszystkie główne cele, o których powiedziałem. Cel główny - otwarcie systemu na kwalifikacje nowoczesne, tzw. kwalifikacje rynkowe. Równocześnie w toku projektu poprzez rozmowy z bankowcami w wywiadach, ankietach uzyskaliśmy pewne wyobrażenia, z których najważniejszy wniosek brzmi - system nie zafunkcjonuje jeżeli nie zaangażuje się w niego sam sektor, gdy nie zaangażują się fachowcy i nie zafuncjonuje jeżeli niezaistnieje optymalna równowaga między rolą państwa, która jest bardzo ważna. Jednak decyzje państwa, a w tym wypadku właściwych ministrów, którzy będą mieli wynikające z ustawy kompetencje - ich źródła muszą być odpowiednio wypracowane przez rynek, sektor. To jest najistotniejszy postulat. W tej mierze zarysowaliśmy pewne propozycje w stosunku do ministra finansów, który w naszym rozumieniu będzie w stosunku do kwalifikacji bankowych tym właściwym ministrem, o którym projekt ustawy mówi.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Andrzej Lech: Konieczna regulacja ustawowa"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: