Andrzej Olechowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Rady Nadzorczej Citi Handlowy

Dr Andrzej Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Citi Handlowy
Dr Andrzej Olechowski, Fot. www.olechowski.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej Citi Handlowy

Dr Andrzej Olechowski jest członkiem Rady Dyrektorów spółki Euronet oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki P4.

Pan Andrzej Olechowski zasiada również w Komitecie Doradczym Macquarie European Infrastructure Funds.

Jest przewodniczącym Grupy Polskiej w Komisji Trójstronnej i członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (w latach 1993–1995) oraz ministra finansów (w 1992 r.), a także kandydował na urząd Prezydenta RP (w 2000 i 2010 r.).

Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wśród jego wcześniejszych funkcji wymienić można stanowisko przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów (w latach 1994–1998), funkcję doradcy ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (w latach 1992–1993 oraz w 1995 r.), sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1991–1992), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (w latach 1989–1991).

Dr Andrzej Olechowski zasiadał również w radach nadzorczych spółek Vivendi, PKN Orlen, LOT oraz ABB Polska. Piastował stanowisko starszego doradcy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz był członkiem organów doradczych w Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, Textron, IFC i Citigroup Europe. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (na której w 1979 r. uzyskał stopień doktora). Wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Autor licznych publikacji na temat międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy
Udostępnij artykuł: