Ankieta NBP: w 2021 r. inflacja wyniesie 2,5 proc., wzrost PKB o 3,8 proc.

Gospodarka

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2021 r. 2,5 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów. Ekonomiści oczekują w 2021 r. wzrostu PKB Polski o 3,8 proc.

Wykresy gospodarcze i napis: 2021
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2021 r. 2,5 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów. Ekonomiści oczekują w 2021 r. wzrostu PKB Polski o 3,8 proc.

W poprzedniej rundzie prognostycznej z października ankietowani przez bank centralny ekonomiści prognozowali CPI w 2021 roku na poziomie 3,2 proc., a tempo wzrostu PKB na poziomie 3,8 proc.

W najnowszej prognozie, ankietowani przez NBP spodziewają się w 2022 roku inflacji na poziomie 2,6 proc., a PKB na poziomie 4,0 proc.

Czytaj także: Perspektywy na 2021 rok: co czeka polską gospodarkę według Banku Pekao?

"Eksperci AM NBP spodziewają się, że w latach 2021-2022 średnioroczna inflacja będzie niższa niż w 2020 r. i ukształtuje się w pobliżu celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Scenariusze centralne na te lata są dość dobrze zarysowane i wynoszą, odpowiednio, 2,5 proc. i 2,6 proc. Typowe scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej uwzględniane przez ekspertów sytuują inflację w przedziale 2,0-3,0 proc. w 2021 r. i 1,9-3,4 proc. w 2022 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa)" - napisano.

Prognozy tempa wzrostu PKB

Autorzy raportu piszą, że prognozy tempa wzrostu PKB cechuje mniejszy stopień zgodności niż w przypadku prognoz inflacji.

"Przedziały typowych scenariuszy tempa wzrostu PKB są dość szerokie (odpowiednio, 2,7-4,7 proc. oraz 2,7-5,1 proc.), a prognozy centralne (odpowiednio, 3,8 proc. i 4,0 proc.) są słabiej zarysowane, zwłaszcza w przypadku 2022 r." - napisano.

Czytaj także: Bank Światowy podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku >>>

Stabilizacja stopy referencyjnej NBP w 2021 r.

W raporcie napisano, że eksperci zgodnie oczekują stabilizacji stopy referencyjnej NBP w 2021 r. Prognoza centralna na ten rok wynosi 0,10 proc., przy 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa równym 0,04-0,22 proc.

Dla 2022 r. zakres ten wynosi od 0,06 proc. do 0,65 proc., zaś prognoza centralna to 0,18 proc. W związku z asymetrią rozkładu prognozy, najbardziej prawdopodobne są wartości nieco niższe niż prognoza centralna, bliższe obecnemu poziomowi stopy referencyjnej NBP.

Stopniowa aprecjacja złotego

Przewidywana jest stopniowa aprecjacja złotego, którego kurs względem euro w latach 2021-2022 wyniesie, odpowiednio, ok. 4,42 i ok. 4,35.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce powinna, zdaniem ekspertów, lekko wzrosnąć w 2021 r. (do 6,3 proc.), a następnie powrócić do poziomu 6 proc. 

Źródło: pap bizn
Udostępnij artykuł: