Anna Kornecka wiceministrem w resorcie rozwoju, pracy i technologii

Kadry

26 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Kornecką na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Anna Kornecka
Fot. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

26 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Kornecką na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Urodzona 15 lutego 1984 r. w Częstochowie.

Prawniczka, manager oraz działaczka społeczna. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

26 października 2020 r. powołana na wiceministra rozwoju, pracy i technologii. W resorcie odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Czytaj także: Robert Tomanek wiceministrem w resorcie rozwoju, pracy i technologii >>>

Doświadczenie zawodowe

W ostatnim czasie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie. Wcześniej była Prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. oraz Opakomet S.A. Przez wiele lat prowadziła kancelarię radcy prawnego zajmującą się prawną obsługą przedsiębiorstw. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro 2012. W latach 2012-2013 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Czytaj także: Marek Niedużak wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii >>>

W latach 2011-2019 sprawowała funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Wykształcenie

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Aktualnie jest słuchaczem studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ÉM Normandie Business School we Francji oraz AESE Business School w Portugalii.

Jest radcą prawnym oraz autorem książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego. Ekspert i doradca w projektach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - "Profesjonalni urzędnicy- prawo budowlane" (2017-2018) oraz Ministerstwo Rozwoju- „Niskoemisyjność i prognozowanie w planowaniu przestrzennym” (2018-2019). Jest doświadczonym wykładowcą szkoleniowym i autorką programów szkoleniowych dla pracowników administracji architektoniczno- budowlanej, nadzoru budowlanego oraz izb inżynierów budownictwa.

Od kilkunastu lat członek, a od 2018 roku Przewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, gdzie odpowiada za coroczną kwestę na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków na cmentarzach Krakowa oraz organizuje prace remontowe i konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zna język angielski i niemiecki.

Mężatka, ma troje dzieci.

Udostępnij artykuł: