Anna Sakowicz-Kacz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Anna Sakowicz-Kacz, PKN ORLEN S.A.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.

Udostępnij artykuł: