Antoni F. Reczek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A.

Złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku.Pan Antoni F. Reczek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 
Udostępnij artykuł: