Apel do Marszałka Sejmu RP

Finanse i gospodarka

Business Centre Club wystosował apel do Marszałka Sejmu w sprawie prac nad projektem zmian w OFE.

Business Centre Club wystosował apel do Marszałka Sejmu w sprawie prac nad projektem zmian w OFE.

Poniżej treść apelu:

Rządowy projekt ustawy, dotyczący zmiany zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE, stanie się przedmiotem prac nadchodzącego posiedzenia Sejmu, rozpoczynającego się we wtorek, 3 grudnia br.

Zapisy zawarte w projekcie będą powodować znaczące, długoterminowe skutki dla milionów obywateli. Dotychczasowa dyskusja wokół przygotowanych przez rząd kilku wersji projektu wskazuje na jego kontrowersyjność odnośnie konsekwencji finansowych dla obywateli i gospodarki, a także na wątpliwości dotyczące zgodności z Konstytucją.

Dlatego poważne zaniepokojenie budzą informacje prasowe, potwierdzone wypowiedziami prominentnych polityków rządzącej koalicji o planowanym, poważnym przyspieszeniu prac nad projektem tak, aby jeszcze przed zakończeniem tego samego posiedzenia Sejmu w najbliższy piątek, doprowadzić do trzeciego czytania i przesłać projekt do Senatu.

Pośpiech, jaki ma towarzyszyć pracom sejmowym, w szczególności na etapie pracy w komisjach, znacznie utrudni prowadzenie merytorycznej debaty nad projektem ustawy i będzie wskazywać na jej pozorność - o ile ograniczony zostanie głos ekspertów oraz rezprezentantów stron nie podzielających stanowiska rządu w sprawie zmiany zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE.

W konsekwencji może to doprowadzić do przyjęcia przez posłów błędnych rozwiązań legislacyjnych, nie opartych na wyczerpującej wiedzy nt. skutków regulacji, a także podważyć zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa - jako oczywistej cechy demokratycznego państwa prawnego.

Apelujemy do Pani Marszałek o umożliwienie pełnej, zapoczątkowanej wysłuchaniem publicznym, merytorycznej dyskusji nad projektem tej ważnej ustawy.

Źródło: Business Centre Club

Udostępnij artykuł: